30 oktober 2018

Koopkrachtonderzoek 50plus: helaas geen nieuws

De koopkracht van gepensioneerden blijft achter bij die van werkenden. Dat bleek vandaag opnieuw uit cijfers van het Nibud, dat in opdracht van de Eerste Kamerfractie van 50Plus is uitgevoerd. "De onderzoeksresultaten zijn helaas geen verrassing’, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. ‘In 2015 al liet ANBO een wetenschappelijk onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden doen. Toen is al vastgesteld dat gepensioneerden fors in de min kwamen. Zeker ten opzichte van werkenden."

Zorg is echt een probleem

In het onderzoek uit 2015 bleek bovendien dat gepensioneerden met een zorgvraag tot een modaal inkomen forse koopkrachtrisico’s lopen. "Het is jammer dat de zorgvraag niet in het onderzoek van vandaag terugkomt", aldus Den Haan. "Alleen de zorgpremie en het eigen risico is meegenomen, maar de ontwikkeling van de eigen bijdrage in de periode 2010-2019 telt kennelijk niet mee. En dat terwijl er sinds 2010 nu al twee ingrijpende maatregelen voor de eigen bijdrage in de zorg zijn geweest: de invoering van de vermogensinkomensbijtelling in 2013 én de transitie in de langdurige zorg in 2015."

AOW stijgt nog iets; pensioen niet

De conclusies van het Nibud liggen voor de hand. De AOW is voor gepensioneerden het enige inkomen dat wordt aangepast aan de loonontwikkelingen. Den Haan: "Als je inkomen alleen of voornamelijk de AOW is, merk je minder van het kabinetsbeleid van de afgelopen 10 jaar. Maar dat betekent nog niet dat je het dan goed hebt in Nederland. Zeker niet. De inkomenspositie van mensen met een laag inkomen blijft een zorgelijk punt. Denk alleen al aan de hogere btw vanaf 1 januari aanstaande."

Geen gemiddelden en meer onderzoek

Net als het CPB en SZW, houdt het Nibud geen rekening met individuele situaties voor de berekening van de cijfers. "En dat is raar, want dé AOW'er bestaat niet. Er is al een enorm verschil in de koopkracht van iemand met alleen AOW die in een huurhuis woont of in een koophuis waar geen hypotheek meer op rust." ANBO pleit daarom voor aanvullend onderzoek. ANBO deed bovendien al met Prinsjesdag een oproep om bij de berekening van de koopkracht niet van de gemiddelden uit te gaan. 

 

Naar overzicht
Winkelwagen met briefgeld
Inkomen