20 september 2022

Prinsjesdag 2022: koopkracht, belasting en toeslagen

De koopkracht van gepensioneerden zal komend jaar een forse impuls krijgen door de verhoging van het minimum loon. Dat stijgt met 10,15%.

Aangezien de netto AOW gekoppeld is aan het netto minimum zal de maandelijkse AOW meestijgen. Naar verwachting is dat ongeveer € 130 per maand voor alleenstaanden en ongeveer € 90 per maand per persoon als je met z’n tweeën bent.

Uiteraard zullen andere ontwikkelingen ook invloed hebben op uw koopkracht. 

Belasting en toeslagen

Een aantal maatregelen op belasting- en toeslagengebied zal een beter koopkrachtbeeld opleveren voor senioren met een laag en met een middeninkomen. Hieronder de voorgestelde maatregelen op een rij.

Belastingtarief

Het laagste tarief in de schijven van de inkomstenbelasting daalt in 2023 naar 19,03%. Deze schijf geldt bij een inkomen tot € 38.703 (als u tenminste vóór 1946 geboren bent. Na 1946 is de grens € 37.149). In de tweede schijf is het tarief ook verlaagd: 36,93%. Dat tarief is van toepassing op inkomens tussen € 36.703 en € 73.031. Is uw inkomen hoger, dan is het tarief 49,50%. Dat blijft daarmee hetzelfde.

Heffingskortingen

Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen. De algemene heffingskorting voor AOW’ers gaat in 2023 omhoog naar € 1.583. Dat is bijna € 100 meer. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan € 22.660, dan is de korting lager.

De ouderenkorting is alleen bedoeld voor mensen die al AOW ontvangen. Deze korting stijgt in 2023 naar € 1.835. Als uw inkomen meer is dan € 40.888, wordt het bedrag minder. Bent u AOW’er en alleenstaand, dan hebt u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze is niet afhankelijk van uw inkomen, dus een vast bedrag. Voor 2023 is dat € 478.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2023 naar 5,43%.

Uw portemonnee in 2023

Wij hebben de gevolgen van de hiervoor beschreven plannen voor u doorgerekend. Uiteraard zijn er nog andere ontwikkelingen die niet in deze plannen voorkomen, die uw besteedbaar inkomen kunnen aantasten of verbeteren. We hebben hier ook de verhoging van de AOW meegenomen en de ontwikkelingen van de zorg- en huurtoeslag (zie de andere onderdelen over Prinsjesdag).

Iemand die alleenstaand is en alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de gemelde voornemens in 2023 ruim € 100 per maand meer te besteden. Dat geldt ook voor de alleenstaande met AOW en een aanvullend pensioen van € 20.000; die heeft ook een maandelijkse plus van ruim € 100. Bent u een echtpaar en ontvangt u allebei alleen AOW ontvangen? Dan heeft u beiden ruim € 100 per maand meer te besteden. Totaal ruim € 200 per maand dus.

Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend pensioen van € 20.000 heeft samen ongeveer € 200 per maand meer te besteden.

De verschillende begrotingen en ook het Belastingplan 2023 worden in de loop van het jaar nog in de Tweede Kamer behandeld. Daar kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Onder dat voorbehoud geven wij u deze informatie.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

anbo-inkomen-spaarvarken-portemonnee-03.jpg