Dossier: Toeslagen

ANBO ziet het systeem van toeslagen als een oplossing via de achterdeur van problemen die aan de voordeur zijn ontstaan. Daarbij komt dat het systeem ingewikkeld is, arbeidsintensief en daarom duur. Bovendien leidt het systeem van op aanvraag toekennen fraude en misbruik in de hand.

ANBO geeft er de voorkeur aan om de problemen al bij de voordeur het hoofd te bieden. 

In het dossier Toeslagen vindt u allerlei informatie die u van nut kan zijn. Bekijk hieronder de verschillende artikelen in dit dossier.

In algemene zin wil ANBO dat de inkomensgrens voor toeslagen structureel omhoog gaat. Door de relatief lage inkomensgrenzen voor huur- en zorgtoeslag komen mensen met een modaal inkomen niet voor een toeslag in aanmerking. Terwijl zij wel de hogere kosten moeten betalen. Een verhoging van de inkomensgrens zorgt ervoor dat mensen met een modaal inkomen voor een toeslag in aanmerking komen. 

De maximale inkomensgrens moet dusdanig omhoog dat een gepensioneerde met een modaal inkomen in ieder geval voor een toeslag in aanmerking komt. Dat vergt overigens voor de huurtoeslag een andere berekeningswijze dan nu toegepast wordt.

Lees de artikelen in dit dossier

ANBO | Dossier Toeslagen