Jaaroverzicht 2023

We blikken terug op 2023. In dit jaaroverzicht leest u waar ANBO zich allemaal hard voor heeft gemaakt het afgelopen jaar.

Januari

Begin januari wordt bekend dat patiënten per behandeling nog maar maximaal €150 eigen risico hoeven te betalen. Daartoe heeft het kabinet besloten. Goed nieuws, vindt ANBO, die hier jaren voor heeft gepleit. Nu kan iemand bij een dure behandeling ineens het volledige eigen risico van €385 kwijt zijn.

Samen bereik je meer dan op eigen houtje. Daarom richtten ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM een kleine twee jaar geleden de Seniorencoalitie op. Samen vertegenwoordigen zij ruim 350.000 leden. Hoog tijd voor een kennismaking vonden wij in januari. U leest meer over de Seniorencoalitie op www.deseniorencoalitie.nl

Zoom
'Het valt echt anders als je namens vier organisaties praat'
Bron: Foto: Jasper Hof

ANBO-lid Hendrik Nellen uit Westkapelle wordt al een paar maanden gevolgd door de NOS. De omroep laat zien hoe verschillende huishoudens omgaan met de sterk gestegen prijzen en de hoge energierekening. Naast Nellen komen in de serie ook een jong stel aan het woord, ondernemers en een freelancer. De serie en de afleveringen met ANBO-lid Hendrik Nellen kunt u hier terugkijken.

Tot slot meldden we in de eerste maand van het jaar dat banken snel concrete maatregelen moeten nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken én te houden. Zo zou er op korte termijn een landelijk dekkend netwerk moeten komen van bankservicepunten, waar klanten van alle banken terecht kunnen met hun algemene bankvragen. Dat zeggen ANBO en andere belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Februari

Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd en dat nu meer mensen recht hebben op deze toeslag. In een peiling van ANBO zegt 34% van de ondervraagden hier niet van op de hoogte te zijn. Mensen laten mogelijk onnodig geld liggen.

Apothekers moeten verplicht worden om contant geld te accepteren, vindt ANBO. Uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat bij 12% van de apotheken alleen nog maar met pin kan worden betaald. Dat is onacceptabel. ANBO was over dit onderwerp te gast in het AVROTROS-programma EenVandaag op televisie en radio. De televisie-uitzending kunt u hier terugkijken. Het radio-interview is hier terug te luisteren.

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Het mag niet uitmaken in welke plaats iemand is geboren of wat het inkomen van iemand is. Dat staat in een open brief van ruim zeventig organisaties, waaronder ANBO, aan minister Carola Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid.

Lees hier de brief

Het verdwijnen van honderden bushaltes de afgelopen jaren is een slechte ontwikkeling. De overheid verwacht van ouderen dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar dat kan alleen als de randvoorwaarden op orde zijn, zoals openbaar vervoer. ANBO vindt dat een gemeente of provincie moet zorgen voor een alternatief als er toch voor wordt gekozen ergens een bushalte te schrappen. Dat kan bijvoorbeeld door een kleiner busje in te zetten op het traject waar geen stads- of regiobus meer rijdt.

Maart

In maart meldden we dat banken per 1 juni geen acceptgiro’s meer verwerken. Er wordt mee gestopt omdat er steeds minder mensen zijn die deze vorm van betalen gebruiken. Een goed alternatief voor de acceptgiro is het papieren overschrijfformulier van uw bank. 

ANBO en de andere organisaties binnen de Seniorencoalitie vinden dat het kabinet de koopkrachtmaatregelen niet al te rigoureus moet beperken. Anders lopen met name ouderen met een laag middeninkomen het risico volgend jaar flink aan koopkracht te verliezen.

Onze beleidsadviseur Alex van Scherpenzeel was te gast bij het tv-programma Kassa. Onderwerp van gesprek was de steeds verdergaande digitalisering in de samenleving. Niet iedereen kan alle ontwikkelingen bijhouden. Wilt u de uitzending van Kassa terugkijken? Klik dan op onderstaande knop.

Uitzending Kassa

Een wandel- of fietstocht in de natuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend, omdat er te weinig toiletten zijn langs de route. De Toiletalliantie, waarvan ook ANBO deel uitmaakt, vraagt extra aandacht voor dit tekort.

Het afgelopen jaar hebben criminelen bijna 51 miljoen euro weten binnen te halen via nep-telefoontjes 'namens uw bank'. Daarmee is deze zogenoemde bankhelpdeskfraude nog steeds een van de meest voorkomende vormen van online oplichting. Wees dus alert!

Heeft u vragen over fraude of andere vormen van online oplichting, dan staat ANBO voor u klaar. Zo vindt u hier informatie over allerlei vormen van fraude. Wilt u graag iemand spreken? Bel dan het ANBO Adviesteam, op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur op nummer 0348 - 46 66 88.

April

April was weer de maand van Senioren en Veiligheid. Ouderen zijn niet vaker slachtoffer van strafbare feiten dan andere leeftijdsgroepen, maar ze zijn wel een gewild slachtoffer voor allerlei vormen van online oplichting (bijvoorbeeld via WhatsApp). 
Vorig jaar heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorlichtingsfilmpje gemaakt. Dat kunt u hieronder bekijken.

De Seniorencoalitie blijft proberen om de STAP-regeling opengesteld te krijgen voor werkende AOW’ers. Het uitsluiten van AOW’ers die nog werken is pure leeftijdsdiscriminatie. De Tweede Kamer heeft in april tegen een motie gestemd om de STAP-regeling te verbreden, tot grote onvrede van de seniorenorganisaties. ANBO en de andere organisaties van de Seniorencoalitie hebben de Kamer een brief gestuurd over dit onderwerp. Die vindt u hieronder.

Brief Seniorencoalitie

Mei

In de Voorjaarsnota kwam het kabinet eindelijk met een compensatie voor Surinaamse senioren. Daarmee lijkt een einde te komen aan een jarenlange strijd voor erkenning voor Surinamers die geen AOW krijgen over de periode dat zij in Suriname woonden in de jaren dat het nog onderdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden.

De procedure om de aanvraag voor het Noodfonds Energie te doen was ingewikkeld en kon alleen digitaal worden gedaan. Vrijwilligers van ANBO hebben 400 leden met deze complexe aanvraag kunnen helpen. Het Noodfonds Energie is bedoeld voor mensen met een lager inkomen en een hoge energierekening.

De Eerste Kamer heeft eind mei de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. De Seniorencoalitie heeft na het aannemen van de wet in de Tweede Kamer al gesproken van ‘gemengde gevoelens’. De coalitie is niet per se tegen de wet, maar het wetsvoorstel geeft niet het beloofde uitzicht op een koopkrachtig pensioen. Daarom is het noodzakelijk nadere onderzoek te verrichten naar het borgen van de koopkracht van de pensioenen. Die is onvoldoende geregeld, vinden ook veel deskundigen.

Wij hebben de gevolgen van de wet beschreven aan de hand van enkele vragen, gericht op gepensioneerden.

Lees hier de vragen en antwoorden

Zonder koopkracht geen steun voor nieuwe pensioenwet

Juni

ANBO is zeer tevreden met het besluit van minister Kaag van Financiën om wetgeving te gaan maken waarin vastgelegd wordt dat er geen aparte tarieven berekend mogen worden voor het opnemen van contant geld. Vorig jaar besloten de banken, na overleg met verschillende partijen, waaronder ANBO, al om de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen.

Zondag 4 juni heeft de Stichting Roze 50+ de Jos Brink Oeuvreprijs in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt door minister Robbert Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Stichting Roze 50+ zet zich sinds 2009 in om de belangen, de leefsituatie en het welzijn van lhbtiq+ouderen te verbeteren. De stichting is een samenwerking tussen COC Nederland en ANBO. 

Seniorencoalitie stuurt brief naar de Tweede Kamer waarin grote zorg geuit wordt over de vertraging van de bouwplannen voor ouderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de geplande seniorenwoningen, de vernieuwingen in woonvormen en voor de woningen bedoeld voor intensieve verpleegzorg.

Klik hier voor de brief van de Seniorencoalitie

Tandarts terug in het basispakket, eigen risico voor chronisch zieken beperkt en eigen risico in de zorg en de zorgpremie worden inkomensafhankelijk. Dus hoe hoger het inkomen, des te hoger de premie. Het is een greep uit de voorstellen van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om de zorg radicaal te hervormen om die zodoende voor iedereen toegankelijk te houden. ANBO steunt de aanbevelingen uit het rapport ‘Met de stroom mee’. Vanaf pagina 22 in deze uitgave leest u een interview met RVS-voorzitter Jet Bussemaker.

Jet Bussemaker

Juli

De Seniorencoalitie maakt zich in juli grote zorgen over de komende periode, vanwege de val van het kabinet. De coalitie is bang dat de ingezette plannen voor wonen en zorg stil komen te liggen of vertraagd worden. Doorgaan met de geplande investeringen in wonen en welzijn is enorm belangrijk gezien de groeiende groep oudere mensen, de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en de beperkte beschikbare zorgcapaciteit.

In een op 26 juli verschenen rapport waarschuwt ABN AMRO dat de kosten voor intensieve ouderenzorg voorlopig in een rechte lijn omhoog zullen gaan. De groep ouderen die intensieve hulp nodig heeft groeit hard. Volgens het rapport is de groep 80-plussers in 2030 1.229.000 mensen. Dat is maar liefst 38 procent hoger dan op dit moment.

Augustus

De Seniorencoalitie roept politieke partijen op om te investeren in de kracht van senioren. De coalitie, die bestaat uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, doet dit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november.

Ongeveer 700.000 mensen die in 2022 recht hadden op zorgtoeslag in Nederland hebben deze niet aangevraagd, waardoor ze financiële steun missen. Volgens cijfers van de Dienst Toeslagen en een analyse door Independer, maken doorgaans tien procent van de mensen die recht hebben op deze toeslag er geen gebruik van. Onze beleidsadviseur Alex van Scherpenzeel was hiervoor in de uitzending van NPO Radio 1-programma 1Vandaag om over dit onderwerp te praten.

Bekijk en beluister hier de uitzending

De energietoeslag van 1300 euro, bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum, wordt volgend jaar niet meer uitgekeerd. Ook een stijging van de zorgtoeslag, die eerder wel als mogelijkheid werd beschouwd, is niet inbegrepen in de staatsbegroting voor het aanstaande jaar.

September

De Europese Commissie streeft ernaar dat bijna alle ondernemingen en organisaties verplicht worden om contante betalingen te accepteren. Het voorstel van de Commissie houdt in dat, met enkele uitzonderingen, contant geld als betaalmiddel geaccepteerd moet worden. Deze verplichting is overigens niet van toepassing op online transacties.

Bezuinig de komende jaren niet op de ouderenzorg. Dat stelt de Seniorencoalitie, waar ANBO deel van uitmaakt, in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is opgesteld omdat de Tweede Kamer op donderdag 14 september debatteert over de toekomst van de ouderenzorg. De brief is hieronder te bekijken.

Bekijk de brief aan de Tweede Kamer

Een recordaantal van ruim 1500 mensen heeft zich aangemeld voor het levendige ANBO Pensioenwebinar, dat half september is uitgezonden. ANBO-beleidsadviseur Willem Reijn is in gesprek gegaan met Leonne Jansen van FNV en Jurre de Haan van VNO-NCW en MBK Nederland. Meer dan 500 deelnemers hebben van tevoren vragen ingestuurd over het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijke vragen als: gaat mijn pensioen omlaag en gaat de overgang naar het nieuwe systeem wel eerlijk? Het webinar is hieronder terug te kijken:

De Seniorencoalitie maakt zich na het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag grote zorgen over de geplande bezuinigingen in de ouderenzorg. Hoewel de Tweede Kamer de bezuinigingen controversieel heeft verklaard, lijkt een deel hiervan er nu toch doorheen te komen in de begroting voor 2024.

Oktober

In Nederland zijn vorig jaar 6.200 mensen overleden na een val. Dat is vijftien procent meer dan in 2021 en ruim twee keer zoveel als tien jaar eerder. Vooral onder 90-plussers en mensen die vanwege een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) toegang hebben tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het aantal sterfgevallen door een val toegenomen. Onze directeur-bestuurder Anneke Sipkens was bij RTV Utrecht te gast om over het onderwerp te praten. De uitzending is via de knop hieronder terug te kijken. Het item begint vanaf 8 minuten en 48 seconden:

Bekijk de uitzending van RTV Utrecht

ANBO bekritiseert de mogelijke terughoudendheid van enkele grote Nederlandse pensioenfondsen wat betreft het verhogen van de pensioenen. ANBO stelt dat deze fondsen meer ruimte hebben om de pensioenen te verhogen dan ze nu suggereren. Hoewel de fondsen verwijzen naar dalende prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek als een reden voor hun voorzichtigheid, benadrukt ANBO dat de financiële positie van de fondsen momenteel sterk is, met hoge dekkingsgraden.

In de maand september waren veel meer geldautomaten buiten gebruik dan is afgesproken tussen de verschillende partijen. De afspraak is maximaal 2,5% als er andere automaten in de buurt zijn. Zijn die er niet dan is de norm 2%. In werkelijkheid was vorige maand 5,7% van de automaten buiten gebruik. Zeker in gebieden waar weinig geldvoorzieningen zijn, vindt ANBO dat een continue beschikbaarheid van contant geld gewaarborgd moet zijn. Automaten in storing in die gebieden moeten met voorrang worden hersteld.

ANBO's directeur-bestuurder Anneke Sipkens is over dit onderwerp geïnterviewd bij Radio M Utrecht, de regionale radiozender van de provincie Utrecht. Het item start vanaf 15 minuten en 54 seconden.

Luister hier het interview terug

 

ANBO en PCOB puzzel

November

De Ledenraden van zowel ANBO als PCOB hebben groen licht gegeven voor het voortzetten van de ingezette koers naar fusie. De toenemende samenwerking tussen PCOB en ANBO in de landelijke belangenbehartiging, met name op gebieden als wonen, zorg en koopkracht, heeft geleid tot deze vruchtbare beslissing. Op 21 december 2023 wordt het fusievoorstel vastgesteld door beide Ledenraden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen ANBO en PCOB per 1 januari 2024 fuseren.

Het ‘bedrag ineens’ dat mensen zouden kunnen opnemen als ze met pensioen gaan, is opnieuw uitgesteld. Eerst zou de regeling in 2023 zijn ingegaan, daarna is de regeling twee keer uitgesteld. Nu wordt invoering voorzien voor 1 januari 2025.

Jan Derksen-Wynn en Marc Wynn-Derksen en Nardie Eijsberg zijn door Stichting Roze 50+ uitgeroepen tot Misters en Mrs. Senior Pride 2023. Ze kregen de onderscheiding op zondag 26 november uitgereikt bij de Nationale Roze Ouderen dag, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam. De verkiezing is een initiatief van de Stichting Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en lhbti+belangenvereniging COC Nederland, gericht op een betere leefsituatie voor lhbti+ 50-plussers. 

December

De Seniorencoalitie is een waardevolle, brede, maatschappelijke dialoog gestart, met senioren als onmisbaar onderdeel. Onder de noemer ‘Krachtig ouder worden, praat vandaag over morgen’ zijn afgelopen week al twee bijeenkomsten georganiseerd: in Breukelen en Apeldoorn. Volgend jaar volgen er meer.

In het filmpje hieronder ziet u een korte impressie van de dagen:

De Ledenraden van ANBO en PCOB hebben op 21 december unaniem ingestemd met een fusie. Dat betekent dat zij vanaf 1 januari 2024 samen verdergaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn zij de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren. Op de foto staan de Ledenraden van ANBO en PCOB, de Raad van Toezicht en het bestuur.

ANBO Jaaroverzicht 2023

Ontvang een gratis ANBO Magazine

In het ANBO Magazine dat in december verschenen is, leest u onder andere:

  • Een interview met Maroesja Lacunes
  • Belasting bespaartips
  • Informatie over ons Zorgcollectief
  • De premies en dekkingen in 2024
  • Een interview met traumachirurg Detlef van der Velde

Wij sturen u graag een gratis exemplaar per post. Klik op de onderstaande button en ontvang het ANBO Magazine. 

Ontvang een gratis magazine