19 september 2023

Seniorencoalitie trekt aan de bel na troonrede

De Seniorencoalitie maakt zich na het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag grote zorgen over de geplande bezuinigingen in de ouderenzorg. Hoewel de Tweede Kamer de bezuinigingen controversieel heeft verklaard, lijkt een deel hiervan er nu toch doorheen te komen in de begroting voor 2024.

Investeren in ouderen is investeren in de toekomst

De Seniorencoalitie - bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL – heeft besloten om meteen aan de bel te trekken na het horen van de troonrede vandaag. Met de resterende maatregelen zet het demissionaire kabinet namelijk zelf een rem op het eigen beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De drempel om te verhuizen naar een verpleeghuis is al sterk verhoogd. Ook mag er geen uitbreiding van bedden meer plaatsvinden.

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB, heeft er geen vertrouwen in dat er met deze maatregelen goed wordt gekeken naar de mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. “Het programma Wonen en Zorg is gestart om deze transitie naar zelfstandig thuis ouder worden mogelijk te maken. Het is belangrijk dat de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen blijven wonen op orde zijn. Dat betekent investeren in wonen, welzijn, wijken en zorg thuis, in plaats van bezuinigen.”

Koopkracht gepensioneerden blijft achter

Uit cijfers van het CPB bleek in augustus al dat de koopkracht van gepensioneerden van 2011 t/m 2023 gemiddeld 0,4% per jaar is gedaald. Ondanks de aangekondigde plus in 2024 blijft de koopkracht van gepensioneerden volgend jaar wederom achter bij de algehele koopkracht-ontwikkeling. Wel trekt het kabinet 2 miljard euro uit om de armoede in Nederland te bestrijden én om de koopkracht bij lage en middeninkomens te verbeteren.

Anneke Sipkens, directeur ANBO, maakt zich zorgen over wie er gaat betalen voor deze impuls. “Niemand kan tegen armoedebestrijding zijn of tegen koopkracht-verbetering voor kwetsbare groepen, maar de Seniorencoalitie is wel bezorgd bij wie de rekening van deze 2 miljard komt te liggen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn dit om te beginnen de mensen die een net iets te hoog inkomen hebben om voor de koopkrachtstimulans in aanmerking te komen, maar die wel overal het volle pond voor moeten betalen. Dit alles ondanks de 2 miljard! Middeninkomens in het hoogste segment zullen zelfs met lastenverzwaring te maken krijgen. Het risico bestaat dat deze groep steeds meer afglijdt naar de onderkant. En dat is op z’n zachts gezegd vreemd, aangezien dit kabinet (ooit) beloofde meer voor middeninkomens te doen.”

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Seniorencoalitie