30 augustus 2022

Oproep ANBO: gemeenten moeten heffingen verlagen

ANBO vindt dat gemeenten hun heffingen voor het komende jaar flink moeten verlagen. Dat is nodig om burgers niet nog verder in financiële problemen te brengen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat de waarde van woningen, de zogenoemde WOZ-waarde, het afgelopen jaar flink is gestegen. De gemiddelde waarde van de woningen in Nederland was op 1 januari 2022 8,6% hoger dan een jaar daarvoor. Daarmee is de waarde nu hoger dan ooit gemeten.

De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om allerlei heffingen voor woningen te berekenen, waaronder de OZB-belasting (onroerendezaakbelasting). De gestegen WOZ-waarde heeft dus als gevolg dat ook de gemeentelijke heffingen zullen stijgen.

Koopkracht sprint achteruit

In een tijd waarin de koopkracht door de energiecrisis en inflatie achteruit sprint (hollen is verleden tijd), zullen veel ouderen een hogere gemeentelijke heffing niet kunnen dragen. De landelijke overheid blijft helaas nog steeds oorverdovend stil als het gaat om reparatie van het koopkrachtverlies.

ANBO roept gemeenten daarom op het goede voorbeeld te geven. Verlaag – ondanks de gestegen WOZ-waarde – de aanslag van gemeentelijke heffingen voor het komende jaar fors, zodat burgers niet nog meer financiële tegenvallers te verwerken krijgen.

Oproep ANBO: gemeenten moeten heffingen verlagen