ANBO speerpunt pensioen
ANBO Standpunt pensioen
Standpunt ANBO over Pensioen

Pensioenen
Pensioenen

Het aanvullend pensioen (dat tijdens het werkzame leven wordt opgebouwd) is al jaren niet meegroeid met de stijgende kosten voor levensonderhoud, terwijl de fondsen enorm veel geld in kas hebben. Dat is niet uit te leggen. Op dit moment wordt in Den Haag gepraat over een nieuw pensioenstelsel, dat in 2027 zal ingaan.

Het nieuwe stelsel biedt meer kans op indexatie, maar ANBO vindt dat er al vóór 2027 moet worden geïndexeerd. Ook moet er wat gebeuren aan de achterstanden in koopkracht die zijn opgelopen. 
Verder is ANBO van mening dat iedereen (ook de jongere generaties) op het moment van pensionering recht heeft op een goed pensioen, dat meegroeit met de prijsontwikkeling. 

In het nieuwe pensioenstelsel moet de grote pensioenpot van 1700 miljard euro worden verdeeld over allemaal individuele potjes. Dat moet zorgvuldig en evenwichtig gebeuren.

Blogs van pensioenspecialist Willem Reijn

Onze pensioenspecialist Willem Reijn blogt maandelijks over de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Een wereld die volop in de belangstelling staat en de gemoederen flink bezighoudt.

Bekijk de blogs