Jaaroverzichten

Elk jaar zet ANBO zich in voor de belangen van senioren. Lees in de jaaroverzichten meer over onze activiteiten.

Het hele jaar door behartigen we de belangen van onze leden op de gebieden inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. We bieden leden op deze onderwerpen informatie, advies en ondersteuning. Ook brengen we mensen bij elkaar via onze digitale ontmoetingsplaats www.anbotrefpunt.nl. Tot slot werken we steeds nauwer samen met andere (ouderen)organisaties als dat nodig is. U leest er meer over in de jaaroverzichten.

ANBO Jaaroverzichten - Bekijk per jaar wat ANBO heeft bereikt
ANBO Jaaroverzicht 2023

Het jaar 2023

2023 gaat de boeken in als het jaar waarin is toegewerkt naar een fusie tussen ANBO en PCOB. Op 21 december is dat beklonken in een unaniem besluit van de Ledenraden van beide senioreorganisaties. Per 1 januari 2024 is er een nieuwe vereniging onder de naam ANBO-PCOB. 2023 is ook het jaar dat we, met steun van het ministerie van VWS, zijn gestart met een maatschappelijke dialoog hoe je je zo goed mogelijk voorbereid op ouder worden. De twee events ‘Krachtig Ouder Worden, Praat Vandaag Over Morgen’ konden rekenen op een enthousiaste opkomst. In 2024 gaan we hiermee verder.

Lees meer over 2023

ANBO Jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021

Ook 2021 staat voor een heel groot deel in het teken van corona. Nog specifieker: vooral vaccineren tegen het virus en de getroffen maatregelen om het virus in te dammen. Een van die maatregelen is een digitaal coronapaspoort; een QR-code in een app op de telefoon. ANBO heeft al direct aangegeven dat lang niet alle ouderen een recente smartphone hebben. Ook weten niet alle ouderen hoe zij via een computer de QR-code kunnen downloaden en printen. Uiteindelijk is er, mede dankzij ANBO, een papieren QR-code gekomen. Onze vrijwilligers hebben veel van onze leden daarbij geholpen.

Lees meer over 2021

ANBO Jaaroverzicht 2019

Het jaar 2019

In 2019 hebben we onder andere een grootschalig woonopgave-onderzoek gedaan. Hiermee is voor het eerst duidelijk geworden wat de financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. Iets wat veel gemeenten zelf niet in beeld hebben. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud kunnen worden, voor heel Nederland worden geraamd op 13 miljard euro. Daarom pleit ANBO ervoor om met spoed nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen.

Lees meer over 2019


ANBO is een vereniging van, voor en door leden

Leden helpen elkaar, delen informatie en ervaringen. Sinds de oprichting in 1900 behartigen we de belangen van ouderen. Tegenwoordig doen we dat op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. ANBO biedt leden op deze onderwerpen informatie, advies en ondersteuning. We brengen mensen bij elkaar door ons ontmoetingsplatform ANBO Trefpunt. En we werken nauw samen met de andere (ouderen) organisaties als dat nodig is. ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven.