ANBO in pensioenfondsen

ANBO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van gepensioneerden. Daarom willen we vertegenwoordigd zijn in besturen en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen en nemen we deel aan verkiezingen bij fondsen.
contact muntgeld tellen