ANBO in Pensioenfondsen
ANBO standpunt pensioen | Speerpunt | ANBO
Standpunt ANBO over Pensioen

Pensioenen
Pensioenen

ANBO in pensioenfondsen

ANBO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van gepensioneerden. Daarom willen we vertegenwoordigd zijn in besturen en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen en nemen we deel aan verkiezingen bij fondsen.

Pensioenblog

Onze pensioenspecialist Willem Reijn blogt maandelijks over de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Een wereld die volop in de belangstelling staat en de gemoederen flink bezighoudt.

Bekijk de blogs