Jaaroverzicht 2021

Tijd voor een terugblik

Het jaar 2021 is voorbij. Tijd voor een terugblik, want ANBO heeft zich weer op allerlei terreinen voor u ingezet. Hieronder een beknopt overzicht.

Ook is een beknopte versie van het jaaroverzicht als PDF te downloaden via onderstaande button:

PDF Jaaroverzicht 

Januari

In januari wordt volop gediscussieerd over welke bevolkingsgroep als eerste moet worden gevaccineerd tegen corona. ANBO heeft er steeds voor gepleit dat ouderen vooraan in de rij moesten staan, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. Dat is ook in eerste instantie het plan van het kabinet, maar daarna is toch besloten dat zorgmedewerkers voorrang kregen. ANBO roept het kabinet op om vooral duidelijk te zijn en niet steeds de volgorde van vaccinatie te veranderen. Met onze verkiezingswijzer willen we het voor u wat makkelijker maken om te bepalen op wie u gaat stemmen bij de Kamerverkiezingen in maart. Het is een overzicht van de standpunten van de grootste politieke partijen op het gebied van ouderenbeleid.

Februari

Onze directeur Anneke Sipkens schrijft een open brief, onder de titel ‘Ouderen zijn geen inferieure wezens’. Aanleiding is de discussie tijdens de tweede lockdown over ouderen die zich maar moeten opofferen voor de jongeren, zodat die weer naar school kunnen en winkels, restaurants en theaters weer open kunnen. Ieder mens heeft recht op leven, jong én oud, schrijft de ANBO-directeur.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart kunnen 70-plussers per brief stemmen. ANBO vraagt zich in februari af of het proces rondom het briefstemmen niet veel te ingewikkeld is gemaakt. Uit een proef blijkt namelijk dat het stemmen in de helft van de gevallen niet goed gaat en dus leidt tot een ongeldige stem. Later deze maand zegt ongeveer een derde van de 70-plussers van plan te zijn om per brief te gaan stemmen.

We slaan alarm over de manier waarop de oudste ouderen worden gevaccineerd. Ze moeten vaak lang bij de GGD-locaties buiten in de kou wachten. De GGD lijkt niet voorbereid op deze specifieke doelgroep. ANBO vindt dat de vaccins zo snel mogelijk naar mensen op hoge leeftijd moeten worden gebracht.

Samen met 33 andere organisaties hebben we de Woonagenda ondertekend, een dringende oproep aan de politiek om snel werk te maken van het bouwen van woningen. De organisaties vinden dat er in het nieuwe kabinet een minister van Wonen moet komen en dat er innovatief moet worden gebouwd.

Februari
Maart

ANBO heeft al de verkiezingswijzer, in maart komt daar het verkiezings-stoplicht bij. Die maakt voor u in één oogopslag duidelijk hoe politieke partijen denken over onderwerpen die voor u heel belangrijk zijn. In de weken voor de Kamerverkiezingen blijft ANBO vragen om een simpeler procedure voor het briefstemmen. Er is veel media-aandacht voor het standpunt van ANBO.

Gelukkig ziet minister Ollongren uiteindelijk ook dat er te veel stemmen ongeldig worden verklaard en komt ze met maatregelen.

Maart
April

We openen onze Advieslijn Veiligheid, waarmee we u beter willen wapenen tegen allerlei vormen van fraude via internet. U krijgt tips en adviezen en als u wilt, krijgt u een uitgebreide veiligheidscheck van een van onze vrijwilligers. Aan het einde van de maand wordt ook de Aangifte Hulplijn gelanceerd. Als u tóch slachtoffer bent geworden van een internetcrimineel kan ANBO u helpen aangifte te doen bij de politie.

Samen met Google heeft ANBO tienduizend slimme speakers uitgedeeld. Uit een onderzoek onder een deel van deze mensen blijkt dat dit moderne apparaatje een positief effect heeft op het leven van ouderen. ANBO gaat meer voorlichting geven over het gebruik van zulke speakers.

April
Mei

In de loop van mei kunnen de vrijwilligers van ANBO eindelijk weer bij u thuis komen. Vanwege corona kon dat veertien maanden lang niet. Wel gelden er nog wat voorwaarden. Na een jarenlange strijd van ANBO is er een mooi succes geboekt.

Als uw partner in een verpleeghuis komt en u hebt per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt over uw AOW, dan kan dat nu toch worden teruggedraaid. Het kan gepensioneerde echtparen veel geld schelen.

In mei wordt de uitslag bekend van de Ledenraad- verkiezing bij ANBO. De 25 leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De Ledenraad is het hoogste democratische orgaan binnen ANBO. De nieuwe Ledenraad wordt op 1 juli geïnstalleerd.

Mei
Juni

Een mooi succes voor ANBO: begin juni vragen we de overheid om een simpel, papieren vaccinatiepaspoort. Daarmee kunt u, ook als u geen smartphone of computer heeft, op vakantie naar het buitenland. Ons pleidooi om het gele boekje te accepteren als vaccinatiebewijs haalt het niet, maar eind juni laat het ministerie van VWS weten dat een papieren bewijs in juli telefonisch kan worden aangevraagd.
Opnieuw doen we een oproep aan banken om geen kosten in rekening te brengen voor het opnemen van contant geld. Want na ABN AMRO kondigt ook de Rabobank aan klanten hiervoor te laten betalen.

Juli

Opnieuw een mooi succes in een lang slepende kwestie: het AOW-gat voor Surinamers. Al jaren probeert ANBO te regelen dat een groep Surinamers die na de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen, een hogere AOW-uitkering krijgt. Een speciale commissie adviseert het kabinet nu om deze groep te compenseren. Eindelijk!

 

ANBO krijgt signalen dat het aanvragen van een papieren coronapaspoort helemaal niet zo simpel is als het zou moeten zijn. Op het speciale telefoonnummer krijgen bellers te horen dat zo’n document niet geleverd wordt. We gaan in overleg met het ministerie om dit te verbeteren.

Juli
Augustus

ANBO-directeur Anneke Sipkens gaat op bezoek bij (demissionair) minister Koolmees. Samen met haar collega van KBO-PCOB bespreekt ze de noodzaak voor een integraal ouderenbeleid: ministeries moeten veel meer onderling afstemmen wat er nodig is voor ouderen. De Stichting Roze 50+, het samenwerkingsverband tussen ANBO en COC Nederland, zet twee ouderen in het zonnetje die veel hebben betekend voor de oudere LHBTI’ers in ons land. Lammert Veenhuizen en Magda Römgens worden op een feestelijke bijeenkomst uitgeroepen tot Mr. en Mrs. Senior Pride 2021.

September
September

De discussie over een papieren coronabewijs laait weer op, als duidelijk is dat vanaf 25 september in onder meer horeca en theaters zo’n QR-code nodig is. Opnieuw heeft de overheid van tevoren niet goed nagedacht hoe niet-digitale ouderen aan een QR-code op papier kunnen komen. Dit onderwerp wordt breed opgepakt in de media. Later deze maand schakelen we onze vrijwilligers in om de papieren QR-code voor u te regelen.
ANBO zet op Prinsjesdag op een rij wat de plannen van het (demissionaire) kabinet voor u betekenen. Zo blijkt onder meer dat gepensioneerden nog steeds onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen. Dat vinden ANBO en de andere ouderenorganisaties onaanvaardbaar. Wel zijn we blij met het plan om de komende tien jaar in totaal een miljard euro te steken in woningbouw.

Oktober

Na ABN AMRO en de Rabobank verhoogt ook ING de prijzen voor klanten die niet internetbankieren. ANBO vindt dat de bank hiermee mensen straft die iets niet kunnen. In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, blijft ANBO aandacht vragen voor dit onderwerp.
Indexatie van de pensioenen staat hoog op de agenda bij ANBO. In oktober blijkt dat de grote pensioenfondsen steeds hogere dekkingsgraden hebben, maar indexatie is nog steeds niet in zicht. ANBO, KBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden roepen de politiek op om na twaalf jaar stilstand nu eens eindelijk de pensioenen te verhogen.

Oktober
November

Het verdwijnen van de acceptgiro zal voor ouderen die niet internetbankieren lastig worden. ANBO meldt in november dat we goed de vinger aan de pols houden of de overstap naar alternatieven goed verloopt. We zijn blij dat het mogelijk blijft om op papier overschrijvingen te doen. De acceptgiro verdwijnt definitief per 1 juli 2023. ANBO vindt het vooral belangrijk dat ouderen die niet internetbankieren een papieren alternatief hebben voor de acceptgiro.

Deze maand ook opvallend nieuws als u ouder dan 70 bent en als u voor de zekerheid wel eens een coronazelftest doet. Let dan wel even op welke u gebruikt! Want de test van fabrikant Healgen mag u alleen maar gebruiken onder toezicht van een volwassene. Ja, echt waar. In de bijsluiter van de coronazelftest van Healgen staat het volgende (zie ook de afbeelding): “Deze test is goedgekeurd voor gebruik thuis door personen van 12 jaar of ouder. Monsters van personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar dienen te worden verzameld door of onder toezicht van een volwassene.”

Sociale media zijn belangrijk in onze samenleving, ook voor ouderen. Wel moeten de omgangsvormen op bijvoorbeeld Facebook en Twitter beter worden, want anders haakt een deel van de ouderen af. Ruim 80% van de Nederlanders, jong en oud, zegt in een onderzoek dat ze moeite hebben met de omgangsvormen. SeniorWeb, die ouderen helpt hun weg te vinden in de digitale wereld, merkt dat ouderen kritisch zijn: als het ze niet meer bevalt op sociale media, haken ze af.

Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige pensioenen omhoog. Na twaalf jaar stilstand komt er indexatie. Maar het is een fopspeen, meldde ANBO in november. Want de gepensioneerde verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op vooruit. ANBO en andere ouderenorganisaties vinden het voorstel volstrekt onvoldoende. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht in actie te komen. Er is genoeg geld in kas om alle pensioenen eindelijk te verhogen.

De eerste uitnodigingsbrieven voor de boosterprik zijn vandaag op 17 november uitgegaan en liggen de volgende dag op de mat bij 80-plussers. Krijgt u zo’n brief, dan kunt u telefonisch of digitaal een afspraak maken met de GGD. De eerste prikken worden nog dezelfde week gezet.

Er moet nu eindelijk werk worden gemaakt van het verbeteren van de koopkracht van financieel kwetsbare gepensioneerden, die al jaren onderaan de lijstjes bungelen. In de begroting van Sociale Zaken voor volgend jaar moet wat geregeld worden, schrijft ANBO in november in een brief aan de Tweede Kamer. 

Boven de 70? Zelftest alleen onder toezicht!
December

Patiënten moeten van hun zorgverzekeraar te vaak en te snel wisselen van medicijnen, vindt ANBO. In een peiling van ANBO zegt ongeveer een kwart van de 65-plussers dat het wisselen van medicijnmerk gevolgen heeft gehad voor de gezondheid.

Deze maand wordt ook bekend dat het tóch mogelijk blijft om zonder vergunning een mantelzorgwoning te bouwen. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren toegezegd. MantelzorgNL vroeg hier de afgelopen tijd veel aandacht voor, gesteund door onder andere ANBO.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Deze maand wordt bekend dat 70-plussers niet meer per brief kunnen stemmen. Wij vinden dat onbegrijpelijk. In deze crisistijd is het belangrijk dat deze veilige manier van stemmen in stand wordt gehouden. Meer dan een miljoen 70-plussers hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 per brief gestemd. Daarmee is wel duidelijk dat het in een behoefte voorziet in deze coronapandemie. En we zitten nog steeds middenin de crisis, dus de behoefte aan briefstemmen is er ook nog bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen. Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties in reactie op het in december gepresenteerde coalitieakkoord. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat het kabinet snel duidelijk moet maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet.

Bijna de helft van de 60-plussers die telefonisch een afspraak hebben gemaakt voor de boosterprik zegt in een peiling van ANBO dat dit moeizaam verliep. Omdat voor veel ouderen online een afspraak maken geen optie is, pleit ANBO ervoor om 60-plussers ook zonder afspraak te boosteren. Het kan een oplossing zijn voor de chaos en overbelasting van de telefoonlijnen bij de GGD’s.

Jaaroverzicht

Waarom lid worden van ANBO?

  • Belangenbehartiging op het gebied van inkomen, de digitale samenleving, pensioen, gezondheid, veiligheid & wonen
  • Persoonlijke dienstverlening: informatie, advies (ANBO Adviesteam) en hulp van vrijwilligers
  • Exclusief ledenvoordeel: collectieven, aanbiedingen en kortingsacties