ANBI

ANBO is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemene nut.

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet ANBO voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze staan op deze pagina gepubliceerd:

 • Ouderenbond ANBO
 • Bezoekadres: Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden
 • Postadres: Postbus 2012, 3440 DA Woerden
 • Telefoon: (0348) - 46 66 66
 • E-mail: info@anbo.nl
 • Website: www.anbo.nl
 • KvK Utrecht 40476442
 • Fiscaal nummer: NL 003786869
 • Directeur-bestuurder: Anneke Sipkens
 • Doelstelling volgens de ANBO Statuten en reglementen 2016
 • De beloning van bestuur en medewerkers vindt plaats volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Publicatie ANBI 2022
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen