Jaaroverzicht 2020

Het jaar zit er weer bijna op. 2020 gaat de boeken in als een jaar om nooit te vergeten. Net als voorgaande jaren kijken we terug, want we hebben veel voor u gedaan.

Januari

Zaterdag 18 januari 2020 publiceerde de Volkskrant een interview met Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Insteek van het gesprek was het rapport van de commissie van Wouter Bos over de zorg voor thuiswonende ouderen. Conclusie van het rapport: er is een gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. “Dat weten we al jaren. We moeten stoppen met praten en aan de slag met oplossingen”, aldus Den Haan.

Verder kwam ANBO in januari in actie om te voorkomen dat duizenden ouderen huurtoeslag mislopen. Er waren de afgelopen jaren al veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op huurtoeslag, maar dat worden er alleen maar meer. Want vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag verruimd. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen niet persoonlijk over. Daarom begon ANBO een voorlichtingscampagne. We wijzen ouderen wijzen op deze verruiming, helpen hen om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag en hoe ze die kunnen aanvragen. Zowel de NOS, De Telegraaf en ook veel regionale omroepen besteedden hier aandacht aan.

Februari 2020

Op maandag 3 februari 2020 vond er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats over het feit dat veel ouderen geen gebruikmaken van voorzieningen om hun inkomen aan te vullen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat komt doordat mensen niet weten dat ze er gebruik van kunnen maken of bang zijn achteraf geld terug te moeten betalen. Tijdens het rondetafelgesprek drong ANBO er bij de Tweede Kamer op aan om ervoor te zorgen dat iedereen die voor inkomensondersteuning in aanmerking komt, dat ook gewoon krijgt.

In februari onderzocht ANBO – in het kader van het Project Zilver – hoe slimme spraaktechnologie ouderen kan helpen in hun dagelijks leven. Zeker omdat het aantal ouderen snel groeit en de meesten van hen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat ouderen graag met spraaktechnologie aan de slag gaan. Sterker nog: zij geven aan dat het kansen biedt om hun leven beter en leuker te maken. Editie NL en De Telegraaf publiceerden over ons onderzoek naar het gebruik van spraaktechnologie bij ouderen.

Daarnaast kregen we in februari veel persaandacht voor het feit dat we ouderen waarschuwden voor een nieuwe vorm van oplichting: de babbeltruc over het coronavirus. Criminelen belden bij ouderen aan en probeerden bij hen binnen te komen door zich voor te doen als medewerker van een ziekenhuis dat onderzoek doet naar het coronavirus. ANBO en de politie gaven advies: trap er niet in en laat niemand binnen. Jinek, EénVandaag, Radio 1 en editie NL interviewden ons hierover.

Maart / april / mei / juni 2020

In maart schreef ANBO’s pensioenexpert Willem Reijn een opiniestuk voor het Financieele Dagblad- over de lage rente en de pensioenen.

Verder stonden de maanden maart, april, mei en juni in het teken van de acties die ANBO deed om ouderen te helpen in de eerste coronagolf. Een greep uit onze activiteiten:

Corona-telefoonlijn

Op 11 maart, vlak voordat het kabinet met de eerste coronamaatregelen kwam, opende ANBO een speciale corona-telefoonlijn voor ouderen. We waren zeven dagen per week open; van 9.00 tot 21.00 uur en we beantwoorden vragen van leden en niet-leden. In eerste instantie waren de vragen waarvoor mensen belden, praktisch van aard. Mag ik mijn hond wel uit laten? Kan ik wel naar buiten? Een paar weken laten stelden mensen veel vragen over de thuiszorg en het gebruik van beschermingsmiddelen. Er belden ook veel mensen die graag even hun hart wilden luchten of even een praatje wilden maken omdat ze al weken alleen thuis zaten. In totaal spraken we meer dan 7000 mensen.

Maak een praatje

Naast de telefoonlijn kwamen onze vrijwilligers ook in actie om mensen een hart onder de riem te steken. Mensen die heel eenzaam waren, konden hun telefoonnummer achter laten en werden dan (op afspraak) regelmatig gebeld door een vrijwilliger. ‘Maak een Praatje’ zorgde ervoor dat mensen niet in een sociaal isolement kwamen. We hebben 200 eenzame ouderen kunnen koppelen aan vrijwilligers; samen voerden zij vele gesprekken en sommige van hen hebben nu nog steeds contact.

Een kaartje en puzzelboekje voor onze leden

In april stuurden we al onze leden een kaartje om ze een hart onder de riem te steken en ze te wijzen op onze telefoonlijn. We kregen honderden reacties: mensen die ons een kaartje terug stuurden, maar ook mensen die belden om ons te vertellen hoe het met ze ging. Later die maand stuurden we alle leden ook een puzzelboekje; om lekker bezig te zijn in deze lastige tijd, waarin sociale contacten lastig waren.

Hart onder de riem

Met de actie Hart onder de riem vroegen we Bekende Nederlanders om een korte videoboodschap in te spreken waarmee ze ouderen steunden. We plaatsen de vlogjes op Facebook, YouTube en op de ANBO-website. In totaal deden meer dan 100 BN-ers mee, waaronder politici, zangers, cabaretiers, radio- en tv-presentatoren en andere bekenden.

Bewegen online

Omdat we merkten dat veel ouderen aan huis waren gekluisterd en weinig ondernamen, hebben we diverse online-activiteiten opgezet. Elke dag konden mensen mee doen aan beweeglessen op Facebook: onze collega Monique Weisz gaf stoelyoga en op woensdagen kon iedereen een workout doen met onze collega Lynn Kamphuis. Duizenden mensen deden mee en we hopen dat het hen wat afleiding heeft bezorgd.

Bloemetje voor mensen thuis

“Zullen we op Goede Vrijdag 150.000 kwetsbare ouderen een hart onder de riem steken met een bos bloemen?” Met die vraag benaderde onder andere de sierteeltsector ANBO. Ons antwoord was een volmondig ‘Ja’! Want het is natuurlijk geweldig om heel veel mensen met Pasen te laten weten dat we aan ze denken. De sierteelt stelde de bloemen beschikbaar, omdat ze anders vernietigd zouden worden. Zonde en daarom gingen we - samen met honderden thuiszorgmedewerkers – op pad om 150.000 boeketten bloemen te bezorgen bij eenzame mensen thuis.

Opsteker voor de thuiszorg

Er was in de eerste coronagolf veel aandacht voor de medewerkers in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar gezien het feit dat 95 procent van de kwetsbare mensen thuis woont, vond ANBO het belangrijk dat er ook aandacht is voor de medewerkers in de thuiszorg. Daarom begon ANBO de actie 'Hart voor de thuiszorg'. Mensen konden hun favoriete thuiszorgmedewerker nomineren en wij bezorgden bij honderden van hen een chocoladehart van Coco & Sebas.

Planten en Google Mini’s

Daarnaast hebben we geregeld dat veel kleinkinderen hun opa of oma (die ze al lang niet gezien hadden) konden verrassen met een kamerplant. En we hebben honderden perkplantjes laten bezorgen bij verpleeghuizen om de alternatieve bezoekersruimtes op te vrolijken.

Ten slotte mochten we – in samenwerking met SeniorWeb en Google - 10.000 Google Nest Mini’s weggeven om ervoor te zorgen dat ouderen online in contact konden blijven met anderen. NU.nl plaatste een bericht op hun site en de Google Mini’s waren binnen een paar uur vergeven.

Juni

De Telegraaf maakte een groot artikel over een ANBO-peiling waaruit bleek dat een derde van de ouderen die voor de coronacrisis geen gebruikmaakten van internet, dat sindsdien wel is gaan doen (om zo contact met hun naasten te houden).

Tijdens de technische briefing van de Tweede Kamer op donderdag 4 juni sprak directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO over de impact van het coronacrisis op thuiswonende ouderen. De technische briefing werd rechtstreeks uitgezonden en in de corona-live-updates van NOS en de regionale kranten opgenomen.

ANBO gaf aan dat we instemmen met het pensioenakkoord, mits er een betere overgangsregeling komt. De landelijke en regionale dagbladen namen dit bericht over.

Augustus

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 ontwikkelden we een position paper met onze visie op inkomen, wonen en zorg. Zo konden we in een vroeg stadium zorgen dat onze punten meegenomen zouden worden in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s. We verstuurden het position paper naar de Tweede Kamerleden, naar ministers en staatssecretarissen, naar ambtenaren van de diverse ministeries en naar stakeholders.

September

Als vervolgstap hebben we samen met ActiZ een toolkit gemaakt voor fracties in gemeenteraden. De bedoeling is dat het debat over wonen voor senioren aangezwengeld en geagendeerd wordt binnen gemeenteraden. Ook deze toolkit is breed verspreid via de politieke partijen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is gestuurd naar de griffies van de Tweede Kamer. Ook organiseerden we een speciale bijeenkomst over wonen en woonvormen voor leden van de Tweede Kamer.

Oktober

Eind oktober meldden we dat ruim veertig procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Met Oud & Nieuw is dat percentage zelfs 62 procent (bijna twee op de drie ouderen). Dat blijkt uit een peiling van ANBO. De resultaten werden door veel kranten en radio- en tv-programma's opgepakt. Onder andere door het AD en Hart van Nederland.

Dezelfde maand hebben we een special uitgave van ANBO Magazine over seksuele diversiteit overhandigd aan drag queen Victoria False, die tevens op de cover prijkt van de uitgave. Dat gebeurde tijdens de Nationale Roze Ouderendag in TivoliVredenburg. Daar werd ook bekendgemaakt wie zijn gekozen tot Mr en Mrs Senior Pride 2020. Ralph Kleinbussink mag zich Mr Senior Pride noemen en Lenie van Breda is de Mrs Senior Pride 2020. De verkiezing is georganiseerd door Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland.

het jaar 2020