19 september 2023

Reactie op Prinsjesdag 2023: koopkracht, belasting en toeslagen

De koopkracht van gepensioneerden blijft komend jaar achter bij die van werkenden. Naar verwachting gaan gepensioneerden er gemiddeld 1% in koopkracht op vooruit. Werkenden mogen meer dan het dubbele tegemoet zien, 2,1%.

Voor mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening is nog een extra impuls, omdat ook komend jaar via het Noodfonds Energie een tegemoetkoming in de energiekosten mogelijk is. Uiteraard zullen andere ontwikkelingen ook invloed hebben op uw koopkracht. 

Belasting en toeslagen

Een aantal maatregelen op belasting- en toeslagengebied zal een beter koopkrachtbeeld opleveren voor senioren met een laag en met een middeninkomen. Hieronder de voorgestelde maatregelen op een rij.

Belastingtarief

Het laagste tarief in de schijven van de inkomstenbelasting stijgt in 2024 naar 19,07% (was 19,03%). Deze schijf geldt bij een inkomen tot €40.077 (als u tenminste vóór 1946 geboren bent). Bent u ná 31 december 1945 geboren dan is de inkomensgrens voor het laagste tarief € 38.139.

In de tweede schijf is het tarief ook verhoogd: 36,97% (was 36,93%). Dat tarief is van toepassing op inkomens tussen €40.077 en €73.031. Is uw inkomen hoger, dan is het tarief 49,50%. Dat blijft daarmee hetzelfde.

Heffingskortingen

Op het totaal van de inkomstenbelasting die u moet betalen, gaat de heffingskorting af. De hoogte van de heffingskorting hangt af van uw leeftijd en uw inkomen.

De algemene heffingskorting voor AOW’ers gaat in 2024 omhoog naar €1.740 (was €1.583). Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Is dat meer dan €24.904, dan is de korting lager.

De ouderenkorting is alleen bedoeld voor mensen die al AOW ontvangen. Deze korting stijgt in 2024 van €1.835 naar €2.017. Als uw inkomen meer is dan €44.936, wordt het bedrag minder.

Bent u AOW’er en alleenstaand, dan hebt u recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze is niet afhankelijk van uw inkomen, dus een vast bedrag. Voor 2024 is dat €526; bijna €50 meer.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie (Zvw) ingehouden. Het tarief daarvan daalt in 2024 naar 5,32%.

Nominale zorgpremie en zorgtoeslag

De premie voor de basisverzekering (nominale premie) Zvw stijgt fors in 2024 naar gemiddeld €2.027 per jaar. De maximale zorgtoeslag daalt op jaarbasis naar €1.523 voor een alleenstaande en €2.913 voor een meerpersoonshuishouden.

Uw portemonnee in 2024

Wij hebben de gevolgen van de hiervoor beschreven plannen voor u doorgerekend. Uiteraard zijn er nog andere ontwikkelingen die niet in deze plannen voorkomen, die uw besteedbaar inkomen kunnen aantasten of verbeteren.

Iemand die alleenstaand is en alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de gemelde voornemens in 2024 ruim €200 per jaar meer te besteden. Ook een alleenstaande met AOW en een aanvullend pensioen van €20.000 heeft meer te besteden; die heeft een plus van ruim €300 per jaar.

Een echtpaar, waarvan beiden alleen AOW ontvangen, hebben ook ieder ruim €200 per jaar meer te besteden. Totaal €400 dus. Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend pensioen van €20.000 hebben samen bijna €600 per jaar meer te besteden.

De verschillende begrotingen en ook het Belastingplan 2024 worden in de loop van het jaar nog in de Tweede Kamer behandeld. Daar kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Onder dat voorbehoud geven wij u deze informatie.

In ANBO Magazine nummer 1 van 2024 komen we uitgebreid terug op de gevolgen van het Belastingplan 2024.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen