Voorjaarsvergadering Ledenraad

De Voorjaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 1 juli 2021. Op deze bijzondere dag is afscheid genomen van de oude Ledenraad die in 2017 verkozen is en is de nieuwe, dit jaar verkozen ledenraad, in functie getreden.

In de ochtend kwam de ledenraad in oude samenstelling bijeen om het jaarrapport 2020,  waarvan ook de jaarrekening deel uit maakt, te bespreken. Anneke Sipkens, die in januari 2021 als directeur-bestuurder is aangetreden, blikte met een filmpje en een presentatie terug op de activiteiten van de eerste helft van dit jaar.

Peter Borgdorff, sinds 2021 voorzitter van de raad van toezicht, stond kort stil bij de werkzaamheden van de raad. Net als vorig jaar heeft de accountant de hoofdlijnen van zijn bevindingen gedeeld met de Ledenraad.  De heer Nurmohamed heeft namens de raad van toezicht daar kort op gereageerd. Vervolgens heeft Thierry Schroter (coördinator bedrijfsvoering) enkele cijfermatige posten toegelicht. De Ledenraad heeft besloten het jaarrapport goed te keuren en de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht te dechargeren. Een samenvatting van het jaarrapport vindt u op: 

In de ochtend is ook afscheid genomen van een aantal leden van de ledenraad. Anneke Sipkens had voor elk van hen een persoonlijk woord en onderstreepte dat met een kaart en geschenk.

Tijdens de lunchpauze verzorgde Dr. Jolande Lindenberg van Leyden Academy on vitality and ageing een prikkelende presentatie over “Kansrijk ouder worden” voor de komende en gaande leden van de ledenraad. Zij concludeerde in haar inleiding dat de maatschappelijke omgeving een grote invloed heeft op kansrijk ouder worden. Naast plannen en wensen kan het onderhouden van betekenisvolle relaties hierbij het verschil maken. Én hoe uzelf en de maatschappij naar ouder worden ouderen kijkt doet ertoe

In de middag vond de eerste bijeenkomst van de nieuw verkozen ledenraad plaats. De aanwezige leden stelden zich aan elkaar voor. Ik ben onder de indruk van de kennis en ervaring en de grote diversiteit die de leden in de nieuwe ledenraad inbrengen. Verder zijn er procedureafspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe technische voorzitter van de ledenraad.

De meest actuele informatie kunt u vinden op de website onder nieuws