ANBO | Laat uw stem horen bij uw pensioenfonds!
ANBO standpunt pensioen | Speerpunt | ANBO
Standpunt ANBO over Pensioen

Pensioenen
Pensioenen

Dossier: Pensioenakkoord

Kabinet, werkgevers en vakcentrales hebben in juni 2019 een pensioenakkoord gesloten, dat inmiddels is uitgewerkt. Of en hoe het nieuwe stelsel precies wordt ingevoerd, hangt af van de behandeling in de Twee Kamer. Die behandeling is voorzien voor de eerste helft van 2022. Uiteindelijk moet het stelsel uiterlijk per 1 januari 2027 in werking zijn.

ANBO ziet het voordeel van het nieuwe stelsel, maar vindt dat de overgang tot 2027 slecht is geregeld. ANBO zal daarom er bij de minister van Sociale Zaken en bij de Tweede Kamer er op aandringen om de overgang te verbeteren. 

Pensioenblog

Onze pensioenspecialist Willem Reijn blogt maandelijks over de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Een wereld die volop in de belangstelling staat en de gemoederen flink bezighoudt.

Lees de blogs