Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onder meer integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad van Toezicht is adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad keurt strategische besluiten goed van de bestuurder waaronder de begroting, de investeringsbegroting en het beleidsplan. Ook het beslechten van geschillen behoort tot de taken.

De leden van de Raad van Toezicht van ANBO zijn:

Voorzitter Peter Borgdorff is ook lid raad van toezicht Nibud. Voormalig directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Docent Nijenrode. Heeft tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld bij verschillende grote en kleine organisaties.

Rashied Nurmohamed is bedrijfseconoom en registeraccountant. Zelfstandig gevestigd als interim bestuurder en adviseur. Lid bestuur Cliëntenbelang Amsterdam.

Manon Polak is directeur legal services van de TU Delft. Daarvoor heeft zij tal van juridische en leidinggevende functies op interim basis bekleed.

Vicevoorzitter Paul Stamsnijder is oprichter en partner van de Reputatiegroep, een maatschappelijk adviesbureau dat organisaties helpt impact te maken in de samenleving. Heeft verschillende functies als bestuurder en toezichthouder vervuld.

Astrid van Vonderen is commercieel directeur bij Arbo Unie. Heeft ruime ervaring op vlak van marketing en communicatie opgedaan bij diverse grote organisaties.

 

De vijf leden van de Raad van Toezicht van ANBO