Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onder meer integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad van Toezicht is adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad keurt strategische besluiten goed van de bestuurder waaronder de begroting, de investeringsbegroting en het beleidsplan. Ook het beslechten van geschillen behoort tot de taken.

De leden van de Raad van Toezicht van ANBO-PCOB zijn:

Peter Borgdorff (vicevoorzitter) is ook lid van de Raad van Toezicht van Bartiméus, Lifetri en Nibud. Hij is voormalig directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en heeft tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld bij verschillende grote en kleine organisaties.

Willem Nuis (voorzitter) is als officier b.d. van de Koninklijke Landmacht opgeleid, getraind en daarmee gevormd om op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau te denken en te werken. Hij heeft ruime ervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur in Nederland op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Nuis is oud burgemeester en heeft verder diverse bestuurs- en toezichthoudende functies vervuld.

Manon Polak is directeur Legal Services aan de TU Delft. Daarvoor heeft zij tal van juridische en leidinggevende functies  in de publieke en private sector op interim basis bekleed.

Paul Stamsnijder is oprichter en partner van de Reputatiegroep, een maatschappelijk adviesbureau dat organisaties helpt impact te maken in de samenleving. Heeft verschillende functies als bestuurder en toezichthouder vervuld.

Henk Steegstra is econoom, registeraccountant en historicus. Voormalig partner Coopers & Lybrand. Thans zelfstandig gevestigd als interim bestuurder en financieel adviseur. Heeft een groot aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies vervuld in een breed scala van maatschappelijke organisaties

Hans van Vliet is gepensioneerd leider van het Leger des Heils. Heeft ruime toezicht- en bestuurservaring op relevante terreinen in zorg en welzijn in binnen- en buitenland. Hij is bestuurskundige. 

Astrid van Vonderen is commercieel directeur bij Arbo Unie. Heeft ruime ervaring op vlak van marketing en communicatie opgedaan bij diverse grote organisaties.

Marjolein Willemsen heeft veel bestuurlijke ervaring in het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Op dit moment werkt ze als adviseur onderwijs. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Kerk Amsterdam. Sinds 1 juni 2024 is ze voorzitter van het College van Bestuur van Scholengroep Wijzer.