Dossier Levenseinde

Er zijn twee zaken in het leven die ons allemaal verbinden: we zijn op een dag geboren en op een dag gaan we dood. Over dat laatste hebben we het niet graag. Toch is het belangrijk erover te praten en er soms bij stil te staan. Vandaar dat we in deze uitgave uitgebreid aandacht geven aan het levenseinde. Met praktische informatie maar ook met mooie, persoonlijke verhalen.
Pad op een begraafplaats