19 april 2021

Aandacht voor LHBTI-oudere blijft nodig

Nog altijd hebben LHBTI’ers van 65 jaar en ouder veel te maken met negatieve reacties en geweld. In een onderzoek van de Radboud Universiteit zegt iets meer dan 40% wel eens last te hebben gehad van vooroordelen of discriminatie, bijvoorbeeld door zorgverleners. De Stichting Roze 50+, waarin ANBO en COC samenwerken, zet zich in voor deze senioren.

Roze 50+ wil het welzijn verbeteren van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) ouderen. Juist nu is aandacht voor deze groep van groot belang, zegt voorzitter Tanja Ineke: “De coronacrisis maakt nog eens duidelijk dat voor deze groep ouderen sociaal isolement een extra risicofactor is.

Nieuw jasje

Ineke vormt samen met ANBO-directeur Anneke Sipkens en Marie Ricardo van COC Nederland het nieuwe bestuur van de Stichting Roze 50+. Niet alleen het bestuur is helemaal nieuw, ook de website is in een nieuw jasje gestoken. De site roze50plus.nl is dé web-community en kennisbank voor en door LHBTI-senioren.

anbo-roze-50plus-15.jpg