27 september 2019

ANBO betrokken bij uitwerking pensioenakkoord

ANBO wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het pensioenakkoord. ANBO gaat deel uitmaken van de klankbordgroep, die de stuurgroep van de uitwerking van commentaar zal voorzien.

In de stuurgroep zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau hebben ook zitting in de stuurgroep.

Jongeren en ouderen

De stuurgroep verzamelt feedback in bij twee klankbordgroepen. Eén bestaat uit wetenschappers. De andere is een groep van jongeren en ouderen. De ouderenorganisaties zijn ANBO, KNVG/NVOG en KBO-PCOB. Wellicht komen daar nog andere bij. Genoemde organisaties werken op pensioengebied al nauw samen in een speciale pensioencommissie.

De formele functie van de klankbordgroep is nog niet vastgelegd. "Er zal geen formeel instemmingsrecht komen", verwacht beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn, die ANBO zal vertegenwoordigen in de klankbordgroep. "Maar tegelijkertijd is de stem van jong en oud heel belangrijk. Voor de verplichtstelling in ons stelsel is een breed draagvlak nodig, zo schrijft Europa voor. Dat geldt ook voor het 'invaren' van de huidige rechten in een nieuw stelsel. Stel dat de ouderen in voorstellen niets zien, dan heb je een serieus probleem. Ik denk dat er dus wel geluisterd gaat worden."

Op je buik schrijven

ANBO wil met een constructieve houding de belangen vertegenwoordigen. "We zijn benieuwd hoe het pensioenakkoord en de overgang vorm krijgen. Want je kunt op lange termijn wel een mooie toekomst zien, maar als er morgen massale en hoge kortingen worden toegepast, kun je nieuw vertrouwen wel op je buik schrijven. Wij blijven van mening dat een rekenrente die is gebaseerd op een voorzichtig verwacht rendement de juiste remedie is."

ANBO maakt zich al lang sterk voor een andere, eerlijkere en stabielere rekenrente.

Naar overzicht
Willem Reijn
Inkomen