ANBO Beleidsadviseur Willem Reijn over pensioenen

Tien jaar volgt hij voor ANBO het pensioendossier. Nu het parlement de Wet Toekomst Pensioenen heeft goedgekeurd is het tijd voor een terugblik met beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn. “Pensioen mag niet de uitkomst zijn van berekeningen, maar de uitkomst moet het doel volgen: menswaardig ouder worden.”

Na tien jaar eindelijk een nieuw pensioenstelstel. Opgelucht?

“Nou, ik heb een beetje een dubbel gevoel. Zonder nieuw stelsel hadden pensioenfondsen afgelopen jaar niet of nauwelijks kunnen indexeren. Nu zijn de pensioenen in de meeste gevallen met vijf tot twaalf procent verhoogd. Daar hebben gepensioneerden veel aan, na vijftien jaar stilstand en dus achteruitgang. Anderzijds: na deze verandering kunnen we niet meer terug. Als alle potjes gevuld zijn, kunnen we niet meer zeggen: we doen het toch maar niet, we halen uw potje weer leeg. Zo bezien is de operatie om 1500 miljard euro te verdelen historisch. Er is geen nooduitgang. De wet is één ding, de implementatie is waar het voor de mensen echt om gaat. Verder vinden wij dat de koopkracht in het nieuwe stelsel onvoldoende is geborgd. Dat vinden wetenschappers van het pensioenkenniscentrum Netspar van Tilburg University ook. Dus de wet is nog niet af, er moet nog een slag worden gemaakt.”

Waarom is die koopkracht zo belangrijk?

“Mensen moeten steeds meer voor zichzelf zorgen. Vroeger zorgde de overheid voor je met huisvesting en zorg. Nu moeten we dat steeds meer zelf regelen, voor jezelf maar ook voor je broer, zus, vrienden of buren. Om voor je zus die ver weg woont te zorgen, heb je een auto nodig. Om thuiszorg te regelen moet je steeds vaker betalen, zoals minister Helder onlangs nog eens onderstreepte. Een koopkrachtig pensioen is dus een absolute voorwaarde om op een fatsoenlijke manier door te kunnen leven. Pensioen is een sociale voorziening, niet een financieel product zoals deskundigen het vaak benaderen. Het mag niet de uitkomst zijn van berekeningen, maar de uitkomst moet het doel volgen: menswaardig ouder worden.”

In de rest van dit artikel leest u antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom moest er een nieuwe wet komen?
  • Wordt dat stelsel dan zoveel beter?
  • Wat heeft ANBO gedaan voor het nieuwe stelsel?
  • Is de verdeling van het enorme pensioenvermogen niet ontzettend risicovol?
  • Er is toch ook veel weerstand?
  • Weet jij als gepensioneerde waar je de komende jaren aan toe bent?
  • Waarom is pensioen zo'n moeilijk onderwerp?

Om het artikel verder te kunnen lezen dient u eerst in te loggen bij Mijn ANBO.