14 juni 2018

Kortingen dreigen voor pensioen vanaf 2020/21

Veel pensioenfondsen dreigen in 2020 of 2021 pensioenen te moeten korten. Totaal zou het gaan om tien miljoen mensen, stelt De Nederlandsche Bank. ANBO vindt dat de regels voor korten te streng en zelfs onuitlegbaar zijn.

DNB heeft de herstelplannen van de Nederlandse pensioenfondsen bestudeerd. In die herstelplannen moeten de fondsen aangeven hoe zij in tien jaar weer gezond kunnen worden. Volgens de huidige regels moeten zij dan een dekkingsgraad van circa 125 procent bereiken. Vier van de vijf grote fondsen, te weten ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT zitten nu rond de 100 procent.

Grenzen

De fondsen mogen in hun herstelplannen werken met verwachte rendementen, waar overigens wel grenzen aan zijn gesteld. DNB vindt dat de fondsen daarbij te optimistisch rekenen. Daarnaast kennen de fondsen nog een probleem: de rekenrente voor de lange termijn gaat langzaam maar zeker onderuit. Die twee factoren samen zouden de fondsen in 20220/2021 in problemen brengen, denkt DNB.

In dat jaar moeten de fondsen tenminste een dekkingsgraad van 104,5 procent dienen te hebben. Zo niet, dan moeten de fondsen korten, maar die korting mag wel over tien jaar worden uitgesmeerd. Een voorbeeld: als een fonds een dekkingsgraad van 101,5 procent heeft, dan moet er drie procent worden gekort, wat een jaarlijkse verlaging van 0,3 procent oplevert.

Protest ANBO

ANBO heeft samen met de vakcentrales VCP, FNV en CNV geprotesteerd tegen deze regels. “Het is niet uit te leggen”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “In het beschreven voorbeeld is er immers genoeg geld in kas om alle pensioenrechten uit te betalen. Die regel voor het zogeheten minimum vereist eigen vermogen moet van tafel. Voor gepensioneerden is korten een ramp. In 2021 is de koopkracht van hun pensioen al bijna twintig procent gedaald, want er is nu al tien jaar niet geïndexeerd. En dan zou het pensioen nog eens omlaag gaan terwijl er geld genoeg in kas is. Dat tast ook het pensioen aan van alle werkenden en haalt het vertrouwen van de mensen onderuit.”

Ook het uiteindelijke doel, de 125 procent dekkingsgraad, is overdreven. Den Haan: “De fondsen moeten werken met een absurd lage rente. Dat geeft heel veel zekerheid. Met die hoge buffer wordt zekerheid op zekerheid gestapeld. Dat is onwenselijk en schadelijk. Wij vinden dat er een rekenrente moet worden gebruikt die gelijk is aan de rente waarmee in de premie wordt gerekend. Dat is bij de veel fondsen ongeveer 2,7 procent.”

Schijnzekerheid

Dat wil ANBO in elk geval bereiken bij een nieuw pensioenstelsel, waarover nu wordt onderhandeld. “Het huidige systeem wil zekerheid bieden, maar zoals de cijfers laten zien: het wordt zelfs met 1400 miljard euro in kas alleen maar minder. Het is schijnzekerheid. Dan liever wat minder zekerheid met kans op verbeteringen. Terwijl de economie bloeit, weten de gepensioneerden dat hun koopkracht elk jaar minder wordt. Dat is niet uit te leggen”, aldus directeur-bestuurder Liane den Haan.

Naar overzicht
Briefgeld
Inkomen