12 februari 2024

Ouderen zorgen wel degelijk voor doorstroming op de woningmarkt

Onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) laat zien dat ouderen jaarlijks zorgen voor het vrijkomen van 100.000 huizen op de woningmarkt. Dit komt door overlijden of door verhuizing naar een verpleeghuis.

Het onderzoek laat ook zien dat bijna de helft van de ouderen vanaf 75 jaar al in een appartement woont. Het instituut concludeert dan ook dat als er meer huizen vrij moeten komen voor jonge gezinnen, er meer gebouwd moet worden.

ANBO-PCOB vindt het een interessante conclusie. “Wij vragen veel aandacht voor de noodzaak om vooral de prioriteit te leggen bij het bouwen van woningen voor senioren", vertelt directeur-bestuurder Anneke Sipkens. "Hierbij leggen we grote nadruk op woningen die zo gebouwd worden dat er een vanzelfsprekendheid ontstaat om elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te kijken. Denk aan de Knarrenhofjes en de varianten ervan. Maar ook wij realiseren ons dat veel ouderen vinden dat ze goed wonen en niet direct willen verhuizen.”

Goed wonen

Toch vinden we dat het belangrijk is dat er veel aandacht blijft voor ouderenhuisvesting. We leven in een vergrijzende samenleving en dan is goed wonen in een fijne wijk een essentiële voorwaarde om prettig ouder te kunnen worden. Niet alleen is het belangrijk dat mensen tijdig nadenken over hun woonsituatie maar ook dat ze stappen kunnen zetten om indien nodig naar een geschiktere woning te kunnen verhuizen.

Noodzaak

Volgens het EIB woont bijna de helft van de ouderen vanaf 75 jaar al in een appartement en de andere helft bestaat voor het grootste deel uit kleinere, eenvoudige rijtjeswoningen. Naast ouderen die overlijden of naar een verpleeghuis gaan, zijn er de ouderen die naar een andere zelfstandige woning verhuizen. De beweging hier is vooral richting een toegankelijk, gelijkvloers appartement. Dit gebeurt al in beperkte mate onder de groepen onder de 75 jaar en neemt relatief sterk toe vanaf 80-jarige leeftijd. Dit laatste gebeurt dan vaak uit noodzaak. Moeite met (trap)lopen, het onderhouden van de tuin, het wegvallen van een partner of behoefte aan extra zorgvoorzieningen zijn de drijfveren. Maar zolang mensen het niet direct als probleem ervaren, onderneemt men geen stappen.

ANBO-PCOB vindt het belangrijk dat we met elkaar zorgen voor fijne wijken en buurten waar, door het ontmoeten van elkaar en het samen activiteiten doen, een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Zo kunnen we met elkaar hopelijk al veel problemen oplossen en voorkomen dat mensen te snel in de zorg belanden

Het onderzoek van EIB bekeek drie groepen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar, van 65 tot 75 jaar en 75 plus. Meer informatie vind u op de website van EIB.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN