19 september 2023

Prinsjesdag 2023 wonen: zelfredzaamheid, geschikte woningen en digitale innovaties

De ingezette programma’s uit de nationale Woon- en Bouwagenda gaan in 2024 onverminderd door. Het woningtekort is afgelopen jaar opgelopen tot 4,8%. De vraag naar woningen blijft stijgen. Daarom zijn er veel extra woningen nodig: van 2022 tot en met 2030 gaat het om 981.000 extra woningen waarvan tweederde betaalbaar. In 2022 zijn er reeds 90.208 gerealiseerd.

Het kabinet trekt in 2024 €345 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Dit geld gaat onder andere naar nieuwe woningen voor ouderen en een subsidie om jongeren en ouderen samen te laten wonen in geclusterde woonvormen. Zo kunnen ouderen in de toekomst:

  • Langer thuis wonen;
  • Langer zelfredzaam blijven;
  • Meer gebruik maken van technische innovaties die hen ondersteunen in het dagelijks leven.

Om deze doelen te bereiken, zijn er meerdere subsidies beschikbaar. Onder andere:

De verhuurderverheffing wordt per 2023 daadwerkelijk afgeschaft. Hierdoor krijgen corporaties meer mogelijkheden tot investeringen in woningen, verduurzaming en in de leefbaarheid van wijken.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

anbo - wonen