2 november 2021

Indexatievoorstel PvdA helpt meeste gepensioneerden niet

De PvdA komt vandaag met een voorstel dat indexatie van pensioenen dichterbij moet brengen. Maar volgens de gezamenlijke ouderenorganisaties gaan de meeste gepensioneerden er met dit voorstel nog steeds niet op vooruit. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dit onaanvaardbaar.

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad die de afgelopen twaalf maanden tenminste 105% bedroeg, kunnen volgens het PvdA-voorstel de pensioenen in januari verhogen. Maar de vier grootste fondsen kunnen met dit plan nog steeds niet indexeren. Ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT zitten met hun beleidsdekkingsgraad immers nog onder de 105%, ondanks het feit dat hun vermogens ook afgelopen jaar weer met miljarden zijn gegroeid.

Prijzen stijgen fors

Dat betekent dat de koopkracht van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo fors stijgen. Dat komt nog eens bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen tien jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Senioren bungelen al jaren achtereen onderaan alle koopkrachtlijstjes.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat onaanvaardbaar. Zij deden eerder zelf al diverse voorstellen om snel te kunnen indexeren, maar die zijn tot nu toe niet overgenomen. Ze doen vandaag opnieuw een oproep aan de politiek om te stoppen met allerlei schijnbewegingen rondom indexatie en nu écht in beweging te komen.

Cruciaal voor draagvlak

Er is voldoende geld in kas om de pensioenen eindelijk te verhogen, ook bij de grote pensioenfondsen. Dat is niet alleen hard nodig, maar ook cruciaal om het draagvlak onder ons pensioenstelsel (oud of nieuw) te behouden. Op deze manier dreigt een ‘verloren generatie’ van gepensioneerden die na een leven lang werken hun pensioen nooit verhoogd heeft zien worden. Dat kan écht niet.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Indexatievoorstel PvdA helpt meeste gepensioneerden niet