18 januari 2024

Seniorencoalitie vindt gehoor voor beter hoorrecht

Seniorenorganisaties moeten serieuzer worden genomen bij het uitoefenen van het zogeheten ‘hoorrecht’ bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid riep deze week in de Tweede Kamer sociale partners en pensioenfondsen op om gepensioneerdenorganisaties vroeger bij de overgang te betrekken en te kijken hoe dat beter kan dan nu het geval is.

Minister Schouten gaf haar commentaar in antwoord op vragen van CDA-kamerlid Inge van Dijk. De problematiek van het hoorrecht was verwoord in een brief die de Seniorencoalitie van ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOM-NL eerder aan de Tweede Kamer had verstuurd. Willem Reijn (ANBO-PCOB) en John Kerstens (Koepel Gepensioneerden) hadden de noodzaak op een betere uitoefening van het hoorrecht ook een dag eerder in een gesprek met minister Schouten onderstreept.

Direct belang

Het hoorrecht is het recht om de transitieplannen bij pensioenfondsen te toetsen. In die plannen wordt de verdeling van het totale vermogen over individuele pensioenpotten geregeld. Dan gaat het bij de circa 190 fondsen om totaal 1500 miljard euro. De plannen worden opgesteld door organisaties van werkgevers en werknemers. Voor gepensioneerden is die verdeling van direct belang, omdat die bepaalt hoe hoog de pensioenuitkering na de overgang naar het nieuwe stelsel (‘invaren’) wordt.

Knellen

In de plannen moet ook met verschillende scenario’s worden gerekend: de dekkingsgraad op het moment van overgang bepaalt immers hoeveel geld er kan worden verdeeld. De Seniorencoalitie heeft opgemerkt dat bij verschillende fondsen de verdeling bij lagere dekkingsgraden open wordt gelaten. Maar juist dan knellen keuzes extra. De Seniorencoalitie is van mening dat de organisaties dan opnieuw hun hoorrecht moeten kunnen uitoefenen.

Serieus

Inge van Dijk (CDA) legde dat de minister voor en die bleek het volmondig met dit standpunt eens. Zij onderstreepte daarbij dat een goede uitoefening van het hoorrecht geen ‘afvinkpuntje’ is, maar dat sociale partners het serieus moeten doen. Zij riep werkgevers en vakbonden op gepensioneerden daar waar nodig beter bij het proces te betrekken.

Lees hier de brief aan de pensioenwoordvoerders van de Tweede Kamer

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO Pensioenwet