5 juli 2023

Handreiking evenwichtige omzetting huidig pensioenvermogen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Carola Schouten heeft de handreiking evenwichtige transitie naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De handreiking moet alle partijen helpen om de huidige pensioenvermogen op een evenwichtige manier om te zetten naar persoonlijke pensioenpotjes.

De handreiking is mede op initiatief van de Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden tot stand gekomen. Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO, had namens de Seniorencoalitie zitting in de speciale werkgroep, die de handreiking heeft opgesteld. Daar zaten verder het ministerie van SZW, werkgevers, vakbonden, de Pensioenfederatie en jongeren in. De werkgroep heeft vijf deskundigen uit de sector geraadpleegd.

“Het is nadrukkelijk een handreiking en géén handleiding”, zegt Willem Reijn. “Pensioenfondsen en sociale partners krijgen dus niet voorgeschreven hoe zij de vermogens moeten toerekenen. Dat kan ook niet: alle fondsen zijn verschillend. Het maakt daarbij veel uit op welke dekkingsgraad wordt ingevaren. Hoe minder geld, hoe minder mogelijkheden. En andersom natuurlijk.”

Evenwicht tussen generaties

De handreiking is ook geen onderhandelingsresultaat. “Je wil dat er evenwicht is tussen generaties, want iedereen moet nu en straks een fatsoenlijk pensioen krijgen. Simpel gezegd: je wil dat het eerlijk gaat.”

Feitelijk zijn er zes doelen, waar het vermogen van een fonds naar toe kan:
•    Twee verplichte, kleine reserves. 
•    Het peil houden van lopende uitkeringen.
•    Compensatiedepot voor het afschaffen van de doorsneesystematiek voor werknemers van 45 tot 60 jaar.
•    Het vullen van de solidariteitsreserve om uitkeringen te stabiliseren.
•    Inhaalindexatie.
•    Indexatie.

Deze ‘knoppen’ hebben invloed op elkaar. “Doe je weinig in de solidariteitsreserve, dan kun je bijvoorbeeld meer in de pensioenpotjes stoppen waardoor de uitkering wat kan stijgen. Maar die uitkering wordt dan wel onzekerder, omdat je tegenvallers minder goed kunt opvangen.”
De handreiking is gepubliceerd op werkenaanonspensioen.nl en zal met praktijkvoorbeelden verder worden aangevuld. De geïnteresseerde leek kan bij het lezen van de handreiking volstaan met de ‘oplegger’ en hoofdstuk drie. Geprobeerd is met voorbeelden te laten zien welke afwegingen gemaakt moeten worden. 
 

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

anbo-handreiking pensioen