Meergeneratie-woongemeenschap Eikpunt

De woningmarkt zit op slot, wordt vaak gezegd. Ook voor ouderen, omdat er niet voldoende seniorenwoningen zijn. Maar is dat wel zo? Langzamerhand komt er steeds meer variatie in het aanbod. Burgers nemen vaker het heft in handen en er zijn initiatieven van corporaties en andere marktpartijen. Ieder magazine staan we daarom stil bij een ‘alternatieve woonvorm’. Dit keer bij meergeneratie-woongemeenschap Eikpunt in Lent, bij Nijmegen.

De jongste en oudste bewoner van Eikpunt schelen bijna 88 jaar met elkaar. In de gemeenschap wonen 65 volwassenen en 25 kinderen sinds 2016 zo duurzaam mogelijk samen in 40 huurwoningen en 9 koopwoningen. Met subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen, steun van corporatie Talis en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) kon de droom van de bewonersgroep werkelijkheid worden. Samen hebben zij dit initiatief gerealiseerd.

De bewoners doen zo veel mogelijk in zelfbeheer. De huurwoningen vormen een beheercoöperatie; de koopwoningen zijn door de eigenaren in collectief particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Vier pijlers vormen de kern van het project: stilte en bezinning, gemeenschapsvorming, ecologische duurzaamheid en aanwezigheid van meerdere generaties in een gebalanceerde verhouding. Jong en oud wonen samen, ondernemen activiteiten en leren van elkaar. In de ontmoetingsruimten komen bewoners elkaar tegen en ook zijn er veel contacten met buurtbewoners. Meer informatie over Eikpunt is te vinden op www.woongemeenschapeikpunt.nl

Kennisplatform ZorgSaamWonen 

ZorgSaamWonen is een landelijk kennisplatform, opgericht in november 2019. De missie van het platform is om kennis en ervaringen te delen over wonen, welzijn en zorg. ZorgSaamWonen wil het fysieke en sociale domein, de stenen en de mensen, met elkaar verbinden. Kijk voor meer informatie op www.zorgsaamwonen.nl

Alternatieve woonvormen Eikpunt | ANBO