Wonen - Standpunt ANBO

Waarom is dit zo’n belangrijk onderwerp?

Fijn wonen is volgens ANBO een van de belangrijkste voorwaarden voor goed en gelukkig ouder worden. Als u in een passend huis woont, kunt u blijven doen wat u graag wilt doen. Zelfstandig, met regie over uw eigen leven.

Wat fijn wonen is, verschilt natuurlijk per persoon, maar voor veel mensen begint het met de juiste voorzieningen in de buurt: een supermarkt, een medische post, een apotheek en openbaar vervoer. Ook moet er dicht bij huis de mogelijkheid zijn om mee te doen aan activiteiten en andere mensen te ontmoeten.

Waar lopen we nu tegenaan?

Als u wilt verhuizen naar geschikter huis, valt dat in deze tijd niet mee. De woningmarkt is erg krap, voor iedereen. Daarnaast zit er een groot gat tussen zelfstandig wonen en wonen met zorg. Er is onder ouderen een groeiende behoefte aan een plek waar ze gezelligheid en contact met anderen makkelijk te vinden is, waar zorg kan worden geleverd als dat nodig is, maar waar mensen zelf de regie over hun leven blijven houden.

Het gebrek aan genoeg passende woningen is ook een probleem voor de jongere generaties. Doordat senioren geen geschikt alternatief kunnen vinden, blijven zij in hun vaak te grote huis wonen. Als ze zouden kunnen doorstromen, komen er meer woningen vrij voor jongere generaties. De samenleving vergrijst, dus het probleem wordt alleen maar groter. Toch lijkt het besef bij de politiek niet goed door te dringen. 

Wat moet er volgens ANBO gebeuren?

ANBO vindt dat er veel meer ruimte moet komen voor alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals Knarrenhofjes, kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld bestaande winkelpanden in stadscentra worden omgebouwd tot seniorenwoningen.

Het is volgens ANBO een belangrijke taak voor gemeenten om naar de toekomst te kijken: hoe ontwikkelt de bevolking in onze gemeente zich en wat hebben zij nodig? Hoe moeten woningen en wijken eruit zien om ervoor te zorgen dat mensen elkaar veel meer gaan helpen? Partijen als woningcorporaties, zorgorganisaties en investeerders moeten de handen hiervoor ineen slaan. Als gemeenten dit niet oppakken, moet de landelijke overheid ingrijpen. 

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat ouderen zich op tijd voorbereiden op het ouder worden en zich afvragen of hun huis nog wel geschikt is. Kan ik hier blijven wonen? En moet mijn huis dan worden aangepast?
Als ouderen gaan verhuizen, moet het nieuwe huis natuurlijk wel passend zijn en een goed alternatief voor het huis dat ze achterlaten.

ANBO blijft aandringen op actie, zodat er snel meer passende woningen komen voor de ouder wordende bevolking. Daarbij denken we uiteraard mee over oplossingen. 
Verder pleit ANBO voor een minister van Wonen en Ruimtelijke Ordening. We denken dat het belangrijk is dat er landelijke regie komt en een landelijke visie. Want het gaat hier om een heel complex en breed probleem met vele belanghebbenden.