18 januari 2024

Namens Nederland: samen nadenken over de toekomst, nu én straks

NL2025 is samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers een nieuwe editie van Namens Nederland gestart, één van de grootste enquêtes in Nederland. Ook ANBO-PCOB doet mee met dit initiatief. Na het succes van 2014 en 2020 krijgt iedereen in Nederland opnieuw de kans om via deze enquête actief bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van ons land.

Klik hier om direct naar de enquête te gaan

In een tijd waarin meningen over wat er nu én straks moet gebeuren uiteenlopen, zoekt Namens Nederland naar gemeenschappelijke grond en streeft naar een onafhankelijk en inclusief toekomstbeeld voor Nederland. Dit initiatief wordt breed gedragen door onder andere maatschappelijke organisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen.

Gezamenlijk toekomstbeeld

In de nasleep van de recente verkiezingen en vanwege de onzekere omstandigheden in de wereld heerst er onzekerheid. Met de antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt, verwacht de organisatie een gezamenlijk beeld te krijgen hoe we als samenleving vorm willen geven aan onze toekomst, vandaag, morgen én overmorgen.

We doen dit samen

Ingrid Thijssen, mede-initiatiefnemer en voorzitter VNO-NCW: "Juist nu, in een tijd van grote veranderingen, is het essentieel dat we samenwerken aan een gedeelde toekomstvisie. Ons land staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, woningbouw en het creëren van bestaanszekerheid nu én op lange termijn. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor Nederland. We hebben elkaar hard nodig om de juiste antwoorden te vinden en te versnellen, want niemand kan het alleen.”

Senioren dragen bij aan de gezamenlijke ambitie

Anneke Sipkens, directeur-bestuurder ANBO-PCOB: “Namens Nederland vraagt deelnemers om concrete keuzes: wat vinden we met z'n allen het belangrijkste in Nederland? Wat willen we dat (nog) beter wordt? Gezondheidszorg, veiligheid of toch onderwijs? En wat hebben we ervoor over om onze gezamenlijke ambitie te bereiken? Onze organisatie is betrokken bij dit initiatief. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk senioren zich uitspreken over wat zij willen. Daarom roep ik onze leden op om de enquête in te vullen. Dat kan via: Namens Nederland Vragenlijst. Namens Nederland is de kans om mee te beslissen over de toekomst van Nederland.”

Namens Nederland, een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief, nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de grootschalige enquête. Met de brede groep mede-initiatiefnemers heeft Namens Nederland een diverse achterban. In 2014 werd het initiatief voor het eerst gelanceerd, gevolgd door een tweede editie in 2020. Bij de vorige editie vulden 170.000 respondenten de enquête in. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is het draagvlak voor de onderzoeksresultaten. De enquête van Namens Nederland is beschikbaar op www.namensnederland.nl

Naar de enquête

'Kleine letters en te veel keuze': sommige ouderen hebben moeite met online shoppen