Lidmaatschapsvergoeding

Hoe kunt u uw lidmaatschapsvergoeding over 2024 declareren?


Heeft u uw zorgverzekering bij CZ, VGZ, Univé of Zorg en Zekerheid via het ANBO Zorgcollectief lopen? En heeft u daarbij voor 2024 een van de onderstaande aanvullende zorgverzekeringen afgesloten? U kunt dan tot € 25 van uw lidmaatschapscontributie* terugvragen bij uw verzekeraar. 

Hoe werkt het?
Stap 1. Check uw aanvullende verzekering

De lidmaatschapsvergoeding kan alleen teruggevraagd worden als u een van onderstaande aanvullende verzekeringen via het ANBO Zorgcollectief heeft afgesloten:

  • Bij CZ bij de aanvullende verzekering AV Leden
  • Bij Univé bij de Collectief Aanvullend Goed, Beter of Best
  • Bij VGZ bij de aanvullende verzekering Zorgt Goed, Beter of Best
  • Bij Zorg en Zekerheid bij de aanvullende verzekering Plus, Basis, Standaard, Top of Delen. Alleen voor nieuw verzekerden. De vergoeding bedraagt maximaal € 29,95.

*Een lidmaatschapsvergoeding is nooit hoger dan het bedrag vermeld op het bewijs van inschrijving van ANBO.

Stap 2. Vraag uw bewijs van lidmaatschap op
  • U kunt uw Bewijs van lidmaatschap eenvoudig downloaden via MijnANBO.
    • Check eerst of uw gegevens kloppen en uw geboortedatum bij ons bekend is. Zo niet, pas dit dan eerst aan. Als uw gegevens niet juist zijn, kan de verzekeraar besluiten om niet tot uitkering over te gaan.
    • Ga vervolgens naar het blok 'Bewijs van lidmaatschap' en download het Bewijs. 
  • Heeft u nog geen toegang tot MijnANBO, dan kunt u hier met uw lidmaatschapsnummer en uw geboortedatum uw Bewijs van lidmaatschap downloaden. Uw geboortedatum moet wel bij ons bekend zijn. Is dit nog niet bekend bij ons, geef dit dan eerst door aan onze Ledenservice. U doet dit per telefoon 0348 - 46 66 66 of stuur een mail met uw geboortedatum en lidnummer naar contact@anbo.nl

NB uw Bewijs van lidmaatschap staat alleen klaar als u uw contributie voldaan heeft.

Stap 3. Stuur het Bewijs van lidmaatschap naar uw zorgverzekeraar

U leest hieronder per zorgverzekeraar hoe u dit kunt doen.

Wilt u uw lidmaatschapsvergoeding over 2023 declareren?

Heeft u uw lidmaatschapsfactuur over 2024 nog niet betaald? Dan kunt u bovenstaande stappen volgen. Heeft u uw lidmaatschapsfactuur wel al betaald? Neemt u dan contact op met onze Ledenservice via contact@anbo.nl 

Univé

Hoe krijg ik de vergoeding?

Stuur Univé het Bewijs van lidmaatschap. 

U kunt het Bewijs van lidmaatschap gemakkelijk en veilig indienen in de Univé Zorg App of via Mijn UnivéZorg. U ontvangt het bedrag binnen 10 dagen op uw rekening.

Per post opsturen is ook mogelijk: Univé Verzekeringen, t.a.v. afdeling Declaraties, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. Zet u dan wel uw klantnummer van uw zorgverzekering op het Bewijs van lidmaatschap.

Univé zal na goedkeuring (check op de collectief aanvullende verzekering en lidmaatschap) de vergoeding (van maximaal € 25) op uw rekening storten. Deze declaratie kan één maal per kalenderjaar worden ingediend.

VGZ

Hoe krijg ik de vergoeding?

Stuur VGZ het Bewijs van lidmaatschap. U kunt uw declaratie gemakkelijk indienen via Mijn VGZ  of de VGZ Zorg App.

Per post opsturen is ook mogelijk (Zorgverzekeraar VGZ, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven). Zet u dan wel uw klantnummer van uw zorgverzekering op het bewijs van lidmaatschap. Klik hier voor meer informatie

 

CZ

Hoe krijg ik de vergoeding?

De lidmaatschapsvergoeding 2024 geldt alleen als de startdatum van uw lidmaatschap in 2024 ligt.

Stuur CZ het Bewijs van lidmaatschap. U kunt deze op dezelfde wijze declareren als uw zorgkosten.

U kunt het Bewijs van Lidmaatschap gemakkelijk indienen via de CZ App of via Mijn CZ.

Per post opsturen is ook mogelijk (CZ, Postbus 4226, 5004 JE Tilburg). U dient dan wel een declaratieformulier van CZ mee te sturen. En zet u dan ook uw klantnummer van uw zorgverzekering op het Bewijs van lidmaatschap.

Lees hier meer over het declareren: https://www.cz.nl/service-en-contact/zorgkosten-declareren

 

Zorg en Zekerheid

De lidmaatschapsvergoeding geldt alleen als u dit jaar voor het eerst een zorgverzekering met een aanvullende verzekering bij Zorg en Zekerheid heeft af gesloten.  

U kunt het Bewijs vanlLidmaatschap gemakkelijk indienen via de Zorg en Zekerheid app.

Per post opsturen is ook mogelijk: Zorg en Zekerheid, Postbus 400, 2300 AK  Leiden. Zet u dan wel uw klantnummer van uw zorgverzekering op het Bewijs van lidmaatschap.

Lidmaatschapsvergoeding 2022

Lees hier meer voor het declareren van uw lidmaatschapsvergoeding over 2022.