ANBO-lid mevrouw De Vries - Leven met gehoorverlies

Ongeveer een derde van de mensen in de leeftijd tussen 65 en 74 jaar heeft enige vorm van gehoorverlies. Dat betekent dat het een van de meest voorkomende gezondheidskwalen onder ouderen is. ANBO-lid mevrouw De Vries is slechthorend en vertelt hoe we rekening kunnen houden met mensen met een verminderd gehoor.

Vanaf de leeftijd van vijftig jaar neemt het percentage mensen met slechthorendheid sterk toe. Slechthorendheid is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Bij mevrouw De Vries (60 jaar) zit slechthorendheid in de familie. Al 17 jaar heeft zij last van evenwichtsstoornissen met steeds verder toenemende doofheid. Ze gebruikt verschillende apparatuur zoals gehoorapparaten, een Com Pilot en een Roger Pen zodat ze makkelijker gesprekken kan volgen. Ook kan ze dankzij haar apparatuur nog bellen, zolang mensen maar rustig praten en herhalen.

Raden

Slechthorendheid is op allerlei vlakken beperkend. Niet alleen bellen kost moeite, ook in levende lijve is een gesprek voeren een stuk lastiger. Iemand die niet goed hoort, moet vaak de gemiste woorden raden. Dat maakt bijvoorbeeld sociale bijeenkomsten een stuk minder leuk. Ook op straat voelen mensen met een slecht gehoor zich minder prettig omdat ze het verkeer niet goed horen aankomen.

In de rest van dit artikel leest u meer over kleine aanpassingen die mogelijk zijn waardoor het leven van een slechthorende een stuk makkelijker en leuk wordt. Om het artikel verder te kunnen lezen dient u eerst in te loggen bij Mijn ANBO.