Zzp

Onder dit kopje valt veel meer dan de zzp'er alleen. Hier horen ook de 'witte vlekken' bij: bedrijven die geen pensioenregeling kennen. Minister Koolmees schrok er ook van: zeker zo'n 800.000 mensen bouwen bij die bedrijven geen pensioen op. Dan is er de uitzendbranche, waar een lange wachttijd geldt tot men in de pensioenregeling wordt opgenomen. De payrollers staan ook niet goed bekend als het om pensioen gaat. En dan zijn er inderdaad een kleine miljoen zzp'ers waarvan meer dan de helft geen of te weinig pensioen opbouwen.

De SER wil dat zzp'ers zich makkelijker kunnen aansluiten bij pensioenfondsen of andere pensioeninstellingen. Maar een pensioenplicht komt er niet. Wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Eerste beoordeling ANBO

Dit onderwerp is niet adequaat behandeld. Blijkbaar is het blijven hangen tussen vakcentrales enerzijds en werkgevers en liberale delen van het kabinet anderzijds. ANBO vindt principieel dat iedere werkende pensioen op dient te bouwen. Dat is goed om geen valse concurrentie van zzp’ers richting werknemers te creëren (een level playing field op de arbeidsmarkt). Het is ook goed om armoede in de toekomst te voorkomen en een toenemend beroep op sociale voorzieningen. ANBO denkt dat bestaande fiscale vrijstellingen gekoppeld zouden kunnen worden aan het opbouwen van pensioen.

De verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid is goed, want die is alleen maar betaalbaar als iedereen meedoet.

thuiswerken op de laptop