Abel Nijdam

Veel ouderen dragen tot op hoge leeftijd bij aan onze samenleving. Als werknemer, mantelzorger of ondersteuner, maar ook als ondernemer, adviseur of bestuurder. Dat verdient vanuit de maatschappij meer waardering en erkenning! Ons recht als oudere op zelfbeschikking en onafhankelijkheid dient gewaarborgd te blijven! 

Ouderen die wel kwetsbaar zijn verdienen evenveel aandacht, zorg en ondersteuning als jongere generaties. Het is belangrijk dat ANBO blijft vechten voor een samenleving die ons niet laat vallen. Wij verdienen een zorgzame samenleving waarin de mens centraal staat.

De komende jaren zijn er ingrijpende maatregelen nodig om de klimaattransitie, de zorg en pensioenen betaalbaar te houden. We moeten daarbij niet rekenen op de jongere generaties, maar zelf onze plaats verdienen en zo nodig opeisen.

In mijn werkzame leven heb ik geleerd samen te werken, leiding te geven en vooruit te denken. Later kon ik als bestuurder van stichtingen, verenigingen en grote organisaties een goed politiek en maatschappelijk netwerk opbouwen.

ANBO is een succesvolle belangenbehartiger, adviseur en ondersteuner voor ouderen. Ik hoop mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten om ANBO een nog betere positie in ons land te geven.

Abel Nijdam

Abel Nijdam

Leeftijd
73
Functie
Luitenant-kolonel b.d./ Informaticus / Ambtenaar rijksoverheid/Bestuurder stichtingen en verenigingen
Woonplaats
Prinsenbeek
Geslacht
Man
Nummer
19