12 juni 2019

Uiteindelijk is een ja beter dan een nee

Aan het eind van de bijeenkomst van de ANBO-pensioengroep kwam de onvermijdelijke vraag. 'Als ik stem bij de vakbonden, moet ik dan voor of tegen stemmen?' Het antwoord van onze beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn was helder: "We hebben gemengde gevoelens maar alles afwegende is het ja. Een nee betekent dat we verstrikt blijven in het huidige stelsel zonder uitzicht op enige indexering."

De ANBO-pensioengroep komt twee keer per jaar bijeen en had voor de zesde keer het onderwerp 'Pensioenakkoord' op de agenda. Maar het was wel de eerste keer dat er een principeakkoord op tafel lag. Een akkoord met voors en tegens, zo schreven we eerder op deze website. En op dinsdagavond kwam daar nog een advies van de commissie Dijsselbloem bij, die de rekenrente verder naar beneden drukt. Van dat advies wordt niemand in de pensioensector vrolijk.

Geen dictaat

Het akkoord zet echter op enkele terreinen wel een stap vooruit. De AOW-leeftijd bijvoorbeeld is daar een van. "Waarbij we moeten beseffen dat een eisenpakket geen dictaat is. Het resultaat is heel redelijk." Maar alle betrokken partijen moeten nog hard werken voor verdere verbetering op het gebied van de zware beroepen (veel onduidelijkheid over de invulling) en de positie van zzp'ers en andere groepen die te weinig pensioen opbouwen (weinig bereikt vooralsnog).

Aanmodderen

Het nieuwe contract biedt in elk geval enig uitzicht op indexering, waar gepensioneerden en werkenden in het huidige systeem de komende tien jaar niets hebben te verwachten. Sterker: er dreigen onomkeerbare kortingen. Maar de verschrikkelijk lage rekenrente geeft ook aarzelingen, want tegen een rekenrente van minder dan één procent valt niet op te beleggen. Het nieuwe contract zou een goed contract zijn met een gematigde rekenrente van 2 tot 2,5 procent. Nu blijft het wat aanmodderen, waar het huidige stelsel volledig is vastgelopen.

ABP

De pensioengroep ging ook in gesprek met een bestuurlijke afvaardiging van pensioenfonds ABP. Het ging daarbij niet alleen over pensioen, maar ook over de belevingswereld van ouderen. We hebben daar nog eens de visie van ANBO geventileerd: ouderen zijn niet ziek en zwak maar sterker en zelfstandiger dan wordt gedacht. Wel hebben ze nu en dan steun nodig en het zou goed zijn als pensioenfondsen mee willen investeren in passende huisvesting, want het tekort aan passende woonruimte neemt onder ouderen snel toe.

Naar overzicht
Inkomen