25 juni 2019

Tweede Kamer, steek kop niet in zand voor lange termijn verpleeghuiszorg

ANBO heeft vorige week een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS gestuurd als input voor het debat dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt over de verpleeghuiszorg. Wat ons betreft is dit hét goede moment om met elkaar te bespreken hoe we de toekomstige invulling van verpleeghuiszorg in Nederland zien.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Gezien de vergrijzing, de toename van éénpersoonshuishoudens en het toenemend aantal mensen met dementie, neemt de behoefte aan goede zorg en ondersteuning alleen maar toe. Uiteraard moeten we op korte termijn actie ondernemen, want er vallen nu ook al te veel mensen tussen wal en schip. Maar wij roepen de Tweede Kamer ook op om te starten met een maatschappelijk debat over hoe we de verpleeghuiszorg in de toekomst goed met elkaar kunnen regelen. Steek alsjeblieft niet je kop in het zand door alleen te praten over wat er op dit moment mis gaat. Laten we met z’n allen tot een goede lange termijn-aanpak komen.”

Zorg voor voldoende en passende woningen

ANBO blijft erop hameren dat er voldoende en passende woningen voor ouderen moeten komen. De praktijk laat zien dat nieuwe woonvormen maar mondjesmaat van de grond komen en vaak ook alleen in het hogere huursegment. Dat moet sneller! ANBO vindt dat de overheid hier een leidende en aanjagende rol in moet spelen en gemeenten moet aansporen om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan.

Mensen tussen wal en schip

Veel huisartsen geven aan dat de behoefte aan 24-uurs ondersteuning toeneemt en dat er steeds meer mensen zelfstandig thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat. Er is nog steeds krapte in de beschikbaarheid van eerstelijnsbedden en er zijn steeds meer mensen die op basis van een sociale indicatie eigenlijk woonruimte in een verpleeghuis of aanleunwoning nodig hebben. Dit moet en kan anders!

Beter inzicht in verpleeghuisplaatsen

In het nieuws lees je veel over een tekort aan verpleeghuisplekken. De vraag is of er echt tekorten zijn of dat de financiering te veel regionaal wordt bepaald. Wat ons betreft moet er een goed inzicht zijn in de tekorten, zodat er flexibel kan worden geschoven met de nodige financiële middelen. Er is veel extra geld voor verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld, dus hoe kan het dat dit blijkbaar niet kan worden ingezet waar de nood het hoogst is?

De arbeidsmarkt: hoe gaan we dit oplossen?

Liane den Haan: “Wij denken dat we op een hele andere manier over zorg en ondersteuning van ouderen moeten gaan denken. Want de krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. We moeten oplossingen zoeken die verder gaan dan een investering in meer personeel alleen. Het vraagt om een goede samenwerking tussen de diverse professionals, opleiders, familie, en vrijwilligers, waarbij ICT- toepassingen de nodige ondersteuning kunnen vergemakkelijken. Het vraagt ook om nieuwe woonvormen en een andere inrichting van de wijken. En we moeten veel meer investeren in welzijnsoplossingen, zodat veel zorg voorkomen kan worden.”

Startsein

Wij hopen dat de minister zo snel mogelijk het startsein geeft voor een maatschappelijk debat dat gaat verpleeghuiszorg op de lange termijn: over wonen, welzijn en de zorg voor de huidige én toekomstige ouderen in ons land.

 

Naar overzicht
Gezondheid