26 juli 2018

Thuiszorg worstelt om werkroosters rond te krijgen

Is het onder normale omstandigheden al lastig voor de wijkverpleging om voldoende personeel in te zetten, in de vakantieperiode is het inzetten van voldoende personeel helemaal een probleem. De thuiszorg zoekt naar creatieve oplossingen en zet naast studenten geneeskunde en HBO wijkverpleging waar dit kan ook kantoorpersoneel in.  Ook wordt er groter beroep op familieleden gedaan. Dit is gebleken uit een onderzoek dat de NOS heeft gedaan bij 63 thuiszorgorganisaties die samen 281.000 cliënten bedienen. Een op de drie wijkzorgorganisaties krijgt het zomerrooster niet rond. Ook wordt er veel gebruik van uitzendbureaus en werkt het eigen personeel meer uren.

Begrip voor maatregelen

De wijkverpleging staat al tijden onder druk om voldoende personeel te krijgen. Mensen wonen zo lang mogelijk thuis ook als er zich beperkingen voordoen en dat zorgt ervoor dat er veel meer mensen een beroep doen op de wijkverpleging. "Wij hebben begrip voor de maatregelen die de thuiszorgorganisaties moeten nemen", aldus Liane den Haan. Wij zien dat alles op alles wordt gezet om mensen zo goed mogelijk te blijven helpen. Dat hierin nu wat ruimte gezocht wordt waardoor iedereen een beetje moet inschuiven, vinden we alleszins begrijpelijk zolang de verpleegkundige handelingen maar door de juiste professional wordt gedaan en de acute vraag goed blijft worden opgevangen."

Prioriteit

Brancheorganisatie ActiZ geeft aan dat de zorgorganisaties prioriteit geven aan mensen die terminaal zijn en mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen en direct wijkverpleging nodig hebben. Dit kan ertoe leiden dat andere mensen wat langer op hun toegekende ondersteuning en zorg moeten wachten.  Maar de combinatie van maatregelen en inzet maakt het mogelijk dat zo veel mogelijk mensen de zorg krijgen die zij dringend nodig hebben.

Naar overzicht
Gezondheid