15 maart 2016

SVn: 'Dit jaar honderd gemeenten met blijverslening'

In ANBO Magazine #2 een uitgebreid interview met SVn-directeur Jan Willem van Beek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een stichting zonder winstoogmerk die met en voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid financiële producten ontwikkelt, leningen verstrekt en beheert. Sinds kort is er een nieuw product: de Blijverslening. Deze is bedoeld voor mensen die graag hun koophuis willen aanpassen zodat ze er prettig oud kunnen worden, maar daar zelf niet de financiële middelen voor (beschikbaar) hebben. ANBO was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Blijverslening. Reden voor ANBO’s directeur-bestuurder Liane den Haan om Van Beek te vragen hoe het staat met de uitvoering.

Liane den Haan (LdH): Het financieren van een verbouwing blijkt in de praktijk moeilijk als je ouder wordt, horen we van onze leden.

 Jan Willem van Beek (JWvB): “Klopt. Een bank kan bijvoorbeeld veel voorwaarden stellen, of een lening kan duur uitvallen. Aan dat soort bezwaren komen we met de Blijverslening grotendeels tegemoet. Maar we hebben dit nieuwe financiële product om meer redenen ontwikkeld. Gemeenten willen burgers stimuleren om na te denken over de vraag hoe ze hun huis zo kunnen inrichten dat ze er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. In de eerste plaats omdat senioren dat zelf graag willen, maar ook om de zorgkosten voor de samenleving op de lange termijn betaalbaar te houden. Zorg aan huis leveren is immers goedkoper dan in een verzorgings­huis. Door het aantrekkelijke rentetarief stimuleert de Blijverslening mensen niet alleen om na te denken over mogelijke aanpassingen in hun woning, maar ook om hun wensen daadwerkelijk uit te voeren. Want niet iedereen heeft voldoende spaargeld op de bank om een verbouwing te kunnen betalen.”

LdH: Kun je een traplift met een Blijverslening financieren?

JWvB: “Jazeker. En ook het verlagen of verwijderen van drempels, het verbreden van deuropeningen en het ombouwen van een bad naar een douche. Maar ook het aanbrengen van zogeheten domotica, technische snufjes waarmee je bijvoorbeeld het licht en de gordijnen op afstand kunt bedienen. Of het installeren van een slaap-of badkamer op de begane grond. Om maar een aantal voor­beelden te noemen. Gemeenten bepalen ieder voor zich wat wel en niet binnen de regeling valt. Dat geldt trouwens ook voor het maximumbedrag en de leeftijdsgrens.”

LdH: Dan ontstaan er dus verschillen tussen gemeenten. Wat in Amersfoort wel kan, mag in Nijkerk misschien weer niet. 

JWvB: “Budgetten van gemeenten zijn beperkt, dus zij kunnen zelf het beste bepalen waaraan ze hun gelden willen besteden. Bedenk wel dat het ook echt ei­gen geld van de gemeente is, en niet van de landelijke overheid. De rijksoverheid wil er helemaal niet aan meedoen. Dat vinden wij vreemd en een beetje dom, maar het is niet anders.”

Lees hier het hele interview met Jan Willem van Beek van SVn. 

Dit interview is in december 2015 afgenomen. Op dat moment bood geen enkele gemeente in Nederland de blijverslening aan. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Renkum als eerste gemeente in Nederland met de blijverslening gaat werken. ANBO hoopt dat veel gemeenten zullen volgen. 

Wonen