24 februari 2012

Niet langer WW-korting bij deeltijdpensioen

Het wordt gemakkelijker om door te werken in deeltijd en tegelijk een (deeltijd)pensioen uit te laten keren. Nu worden de pensioeninkomsten nog in mindering gebracht op de WW-uitkering als deze werknemer ontslagen wordt. Hierdoor keldert het inkomen. Per 1 maart wordt deze maatregel geschrapt, ook voor de werknemers die hier al mee te maken hebben. Oudere deeltijdwerkers behouden daarmee hun recht op een werkloosheidsuitkering voor het deel dat ze werkten, ook al hebben ze inkomen uit pensioen.

ANBO is blij met deze ontwikkeling. Oudere werknemers kunnen op korte termijn gemakkelijker doorwerken in deeltijd, zonder dat zij het risico lopen op een inkomensval als zij ontslagen worden. In het pensioenakkoord, dat ANBO mede uitonderhandelde, is afgesproken dat doorwerken wordt aangemoedigd. Door in deeltijd te gaan werken, en voor een deel alvast met pensioen te gaan, kunnen bepaalde werknemers langer gezonder aan het werk blijven.

Rekenvoorbeeld van de huidige situatie:
Iemand werkt drie dagen in de week en ontvangt over de andere twee dagen vervroegd pensioen. Hij ontvangt dan 1.500 euro salaris plus 800 euro pensioen, in totaal 2.300 euro. Na ontslag is de WW-uitkering in de eerste twee maanden 75 procent van 1.500 euro, dat is 1.125 euro per maand. Daar gaat zijn deeltijdpensioen nu nog vanaf. Hij ontvangt in werkelijkheid dus 'slechts' 325 euro WW-uitkering plus 800 euro pensioen. In totaal 1.125 euro per maand. Een inkomensachteruitgang van meer dan 50 procent.

Vanaf 1 maart hebben deeltijders die ontslagen worden, maar voor een deel al met vroegpensioen zijn, volledig recht op WW.

 

 

Naar overzicht
Inkomen