23 december 2013

Landelijk Meldpunt Zorg in 2014 van start

Wanneer de klachtafhandeling door een zorginstelling niet goed verloopt kunnen mensen vanaf 1 juli terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij kunnen daar terecht voor advies en begeleiding wanneer ze klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Zorginstellingen zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

‘De klachtafhandeling bij zorginstellingen gaat vaak goed, maar er zijn te veel instellingen die het niet goed doen, die moeten beter gaan presteren. Soms heeft iemand hulp nodig bij zijn klacht, die kan dan terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg,’ aldus minister Schippers (VWS). Eerder dit jaar liet minister Schippers al weten hiervoor een speciale organisatie in te richten.

Voor zorgaanbieders en fabrikanten wordt het tevens de plek waar zij hun wettelijk verplichte meldingen moeten doen, zoals calamiteiten of productdefecten.

Taken meldpunt

Het Landelijk Meldpunt Zorg krijgt 4 hoofdtaken:

Allereerst zal het LMZ mensen met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg adviseren en begeleiden. Het zal mensen helpen de juiste weg te vinden voor hun klacht.

Als tweede hoofdtaak zal het LMZ, voor mensen die dat willen, monitoren of zorginstellingen hun klacht tijdig afhandelen. Ook gaat het LMZ de voortgang bewaken van de afhandeling van burgerklachten die door de IGZ worden onderzocht.

De derde hoofdtaak van het LMZ is het ontvangen, registreren en direct doorgeleiden aan de IGZ van wettelijk verplichte meldingen van zorgaanbieders en fabrikanten. De IGZ gebruikt deze gegevens om haar toezicht goed te kunnen uitoefenen.

Tot slot stelt het LMZ een klachtbeeld samen, waarmee ze een bijdrage levert aan de transparantie over klachten en meldingen in de zorg en de afhandeling daarvan.

Naar overzicht
Gezondheid