04 oktober 2013

Kwart gepensioneerden heeft nog hypotheek

Zijn 65-plussers de zwaarst getroffen groep, of juist de rijkste groep van Nederland? ANBO Magazine zette feiten en fabels op een rij. Zo heeft ruim een kwart van de gepensioneerden zijn hypotheek nog niet afbetaald, zo bleek uit onderzoek van het SCP. En hebben gepensioneerden op papier misschien heel wat vermogen; in praktijk is het vooral vermogen in steen. Tenslotte zag maar liefst 68 procent van de gepensioneerden zijn inkomen dalen in 2010 en 2011. Daarbij zakte hun koopkracht gemiddeld met 1,1 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit komt door de stijgende prijzen en de ‘bevroren’ pensioenuitkeringen.

Nuanceren

ANBO-directeur Liane den Haan probeert de beeldvorming van ‘rijke gepensioneerden’ doorlopend te nuanceren. Zo stelde de commissie Don aan de vooravond van Prinsjesdag dat de inkomens van 65-plussers de periode tussen 1990 en 2010 gemiddeld met 26 procent gestegen was, tegen een stijging van 18 procent voor 65-minners. ANBO stelde daarentegen dat de vermeende inkomensstijging sterk gekleurd wordt door de stijging van de huizenprijzen tot 2010, en dat het kabinet bewust een rookgordijn optrekt. Het rapport bestrijkt de periode 1990 – 2010. In deze periode zijn de huizenprijzen flink gestegen. Het vermogen van ouderen in steen is daardoor inderdaad gestegen: volgens het rapport heeft ongeveer 40 procent van de ouderen een vermogen van meer dan 200.000 euro. Echter, in de periode erna dalen de huizenprijzen juist – een van de redenen waarom ‘jongeren’ een kleinere inkomensstijging hebben – én start de overheid met grootschalige bezuinigingen. Bovendien is de periode ná 2010 ook de tijd waarin pensioenfondsen stopten met indexeren (inflatiecorrectie) en waarin de eerste pensioenfondsen startten met kortingen.

Stapeling

“Blijkbaar is het strategie van het kabinet om dit onderzoek nu de wereld in te zenden, om de Prinsjesdagmaatregelen voor ouderen minder erg te doen lijken. Echter, deze groep wordt wel degelijk zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen, juist omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen, onder álle maatregelen lijden”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan destijds. 87 Procent van de gepensioneerde alleenstaanden en 72 procent gepensioneerde tweeverdieners ziet volgend jaar hun koopkracht extra dalen tegenover werkenden, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau.

Niet arm, niet rijk

Betekent dit dat alle gepensioneerden arm zijn? Nee, zeker niet, zo stelt ook ANBO Magazine. De nuance gaat echter wel eens verloren, zeker nu deze koopkrachtdiscussie zich lijkt te richten op jong versus oud, in plaats van arm versus rijk. Na Luxemburg telt Nederland het minste aantal arme ouderen van Europa. Bovendien hebben bijna alle 1,8 gepensioneerden een aanvullend pensioen naast hun AOW. Bij 170.000 ouderen bedroegen deze ‘extra’s’ minder dan € 250 per maand en slechts 5000 65-plussers moeten rondkomen van alléén AOW.

Naar overzicht
Inkomen