23 augustus 2012

‘Korting pensioenen dramatisch’

“De kortingen op pensioenen die dreigen zijn dramatisch. Het lijkt alsof de omvang van het probleem alleen maar groter wordt. Minister Kamp van Sociale Zaken moet snel met maatregelen komen.” Dat zegt ANBO via het ANP over de dreigende daling van de pensioenen met gemiddeld 8,2 procent voor 12,6 miljoen deelnemers in pensioenfondsen.

De pensioenfondsen nemen in het najaar besluiten over de premies en mogelijke kortingen. Minister Kamp hoopt de pensioenkortingen te beperken. ANBO vindt dat Kamp nog eens terug moet kijken naar het pensioenakkoord. En dat het pensioenstelsel snel veranderd moet worden. De rekenrente moet aangepast en er moet meer naar de lange termijn gekeken worden. “Nu bepaalt de dagkoers de dekkingsgraad.''

Portemonnee

Volgens ANBO dreigen gepensioneerden minder pensioen te krijgen, al verschilt het per fonds. En dat geldt ook voor werkenden en jongeren die nog pensioen opbouwen. “Aan de AOW wordt niet getornd, maar het zal te merken zijn in de portemonnee. Het is een opeenstapeling van dingen, zoals de gestegen gemeentelijke lasten, de verhoging van de btw, verhoging van eigen bijdragen en premies zorg. Op het inkomen wordt gekort, maar de kosten gaan wel omhoog. "Het is de vraag in hoeverre mensen hierop hebben gerekend'', aldus ANBO.

Lage rente

De meeste fondsen halen goede resultaten. Samen hebben zij nu bijna 900 miljard euro in kas. Maar een aantal van hen verkeert al geruime tijd in zwaar weer, omdat ze onder de verplichte dekkingsgraad van 105 procent zitten. Dat komt vooral door de lage rente als gevolg van de Europese crisis, waarmee ze hun rendement moeten berekenen. Minister Kamp bestudeert of hij de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, kan aanpassen. Pas eind van dit jaar komt daarover duidelijkheid.

Pensioenakkoord

Met het eerder overeengekomen pensioenakkoord zou, zoals ANBO al herhaaldelijk heeft geventileerd, een veel evenwichtiger benadering van de pensioenen hebben kunnen plaatsvinden. Daarmee zouden de huidige problemen ook veel beter aangepakt kunnen worden. Dit is ook de inzet van ANBO voor de komende verkiezingen en zal nadrukkelijk worden aangekaart bij het nieuw aan te treden kabinet.

Naar overzicht
Inkomen