03 september 2014

'Koopkracht 65+ wordt té kwetsbaar'

Ouderen gaan de komende jaren meer belasting en meer zorgpremie betalen. Een aantal belastingvoordelen voor ouderen wordt verlaagd of geschrapt. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van bronnen. De maatregelen gelden voor 2016 en 2017 en worden op Prinsjesdag gepresenteerd. ANBO is onaangenaam verrast door deze berichten, temeer omdat er vanmiddag een gesprek is geweest met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma over de koopkracht van senioren. Dergelijke ingrepen zijn niet ter sprake gekomen en Asscher heeft juist erkend dat gepensioneerden, meer dan andere bevolkingsgroepen, sinds 2010 inkomensverlies hebben geleden. ANBO heeft steeds benadrukt dat de kloof tussen werkend en niet-werkend juist kleiner moet worden, en dat bezuinigingen evenredig verdeeld moeten worden. “Deze ingrepen treffen wederom heel specifiek de groep gepensioneerden, een groep die de laatste jaren steeds vaker rode cijfers schrijft. Asscher weet dat, en toch zullen deze mensen het komend jaar nóg minder te besteden hebben. Ik vind het schandalig. Ik verwacht dat Asscher op Prinsjesdag met een eerlijker verhaal komt”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Overzicht maatregelen

RTL zette de – overigens nog onbevestigde – maatregelen op een rij:

  • Verlagen van de ouderenkorting. De ouderenkorting is een belastingvoordeel voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat wordt verminderd met in totaal 195 miljoen euro, waardoor mensen in de AOW-leeftijd meer belasting gaan betalen;
  • Afschaffen ouderenkorting bij vermogen (box 3). Voor ouderen met vermogen (box 3) wordt de ouderenkorting helemaal geschrapt. Die maatregel levert 190 miljoen euro op;
  • Meer zorgpremie betalen. De zorgpremie (inkomensafhankelijke bijdrage) voor mensen zonder werkgever wordt met bijna 1 procent verhoogd. Dat raakt vooral gepensioneerden en ZZP'ers. De ZZP'ers worden gecompenseerd, de ouderen niet. Voor de ZZP'ers is 110 miljoen euro beschikbaar ter compensatie. De gepensioneerden gaan dus meer zorgpremie betalen;
  • Ook het eigen risico wordt verhoogd. Het eigen risico zou zo'n 15 euro omhoog gaan, de premie met 114 euro per jaar.

Gat ontstaan door schrappen huishoudtoeslag

De extra maatregelen moeten het begrotingsgat afdekken dat ontstaan is omdat het kabinet de invoering van de huishoudtoeslag heeft geschrapt.

Radiofragment Radio1 De Ochtend/StandpuntNL 

RTLZ 10 september

Naar overzicht
Inkomen