28 november 2014

Keuzevrijheid afkoop klein pensioen

De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de Verzamelwet SZW 2015. Die regelt onder meer dat de afkoop van een klein pensioen uitgesteld kan worden tot het moment dat iemand recht heeft op AOW.

AOW-leeftijd

Pensioenfondsen moeten deelnemers aanbieden om een klein opgebouwd pensioen, tot € 458,06, in één keer af te kopen. Dat is efficiënter, omdat het relatief duur is om elke maand een heel klein bedrag van hooguit tientjes over te maken. De afkoop vindt rond de pensioenleeftijd plaats en die is nu nog in de meeste gevallen 65 jaar. “Maar door de verhoging van de AOW-leeftijd komt het vaker voor dat de afkoop van kleine pensioenen plaatsvindt voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat kan financieel slecht uitpakken, omdat die eenmalig extra inkomsten gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de partnertoeslag AOW”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Invloed op inkomstenbelasting

Voor het overige stelt de wijziging jammer genoeg niet zoveel voor. Den Haan: “Linksom of rechtsom, de afkoop blijft een onderdeel vormen van je verzamelinkomen. En dus is de afkoop van invloed op de inkomstenbelasting die je moet betalen en op je zorgtoeslag. Niet op de huurtoeslag trouwens, maar dat is nu al zo; daar is deze verzamelwet niet op van invloed.”

Opgebouwd kapitaaltje

Voor de fiscus was het voorwaarde dat het kleine pensioen niet mag worden uitbetaald voor de ingangsdatum van de AOW. Maar die datum verschuift elk jaar met enkele maanden, terwijl pensioenfondsen vaak in regelingen nog hebben staan dat de pensioenleeftijd 65 jaar is. Duizenden mensen die de eenmalige afkoop hadden geaccepteerd waren daarvan de dupe. Per saldo hielden zij nauwelijks iets over van het opgebouwde kapitaaltje. 

Naar overzicht
Inkomen