30 juni 2015

Financiële wijzigingen juli

De maand juli is wat betreft de portemonnee een belangrijk moment. Veel wijzigingen treden dan in werking die invloed kunnen hebben op uw financiën. ANBO zet een aantal wijzigingen voor u op een rijtje: als u er meer over wilt weten, klik dan door voor meer informatie.

Btw-tarief verbouwing omhoog

Het lage btw-tarief voor het verbouwen en herstellen van woningen vervalt. Vanaf 1 juli wordt dan weer 21 procent btw gerekend.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders van sociale huurwoningen kunnen per 1 juli weer een inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten. De overheid bepaalt elk jaar met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. Bij eventueel bezwaar kan ANBO u helpen.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

De transitievergoeding vervangt per juli de ontslagvergoeding. Werknemers die na minstens twee jaar te hebben gewerkt worden ontslagen, of van wie het contract niet wordt verlengd, hebben recht op deze vergoeding. Dit is bedoeld om de periode tussen het ontslag en het vinden van een nieuwe baan te overbruggen. Voor 50-plussers geldt een andere berekening. Zij krijgen voor de dienstjaren vanaf hun vijftigste een hogere vergoeding. Op onze site kunt u er ook meer over lezen.

AOW omhoog

AOW is gekoppeld aan het minimumloon. Dat wordt in juli hoger, dus krijgen AOW'ers er ook iets bij. Alleenstaande AOW'ers ontvangen vanaf juli netto 1.059,56 euro per maand. Gehuwden en samenwonende partners krijgen dan een bedrag van 730,18 euro. Daarnaast gaat de Anw-uitkering voor nabestaanden per 1 juli omhoog. Meer over AOW leest u op onze site.

Kostendelersnorm voor nabestaandenuitkering

Als uw partner is overleden, krijgt u uit de Algemene nabestaandenwet een uitkering. Vanaf juli gaat de kostendelersnorm  voor deze uitkering gelden. De uitkering is lager als er ook iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis woont. Het idee is dat deze kostendeler kan meebetalen aan het levensonderhoud, zodat de uitkering omlaag kan.

Belastingdienst betaalt enkel op uw bankrekening

De Belastingdienst stort vanaf 1 juli 2015 uw toeslag(en), uw teruggaaf van inkomstenbelasting of uw teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet alleen nog op een rekeningnummer die op uw naam staat. Ook hierover leest u meer op Raad en Daad.

 

Naar overzicht
Inkomen