11 september 2017

Eerste Hulp Bij Verbouwen

Langer zelfstandig blijven wonen, dat is de wens van 90 procent van de ouderen. Daarvoor zijn wel aanpassingen nodig: bredere deuren, een traplift of een aangepaste badkamer. Dat kost geld. In ANBO Magazine 5 schetsen we vier opties om de financiering voor de woningaanpassing te organiseren.

Optie 1: een hypotheek op het huis

Als de woning overwaarde heeft kan een extra hypotheek slim zijn. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan. Het inkomen is namelijk leidend, en niet alleen de (extra)woonlasten of de hoogte van de overwaarde.

Optie 2: Wmo-hulp van de gemeente

Gemeenten vergoeden alle aanpassingen die nodig zijn om langer zelfstandig te wonen, maar de meesten stellen daar wel flink wat regels aan. Bovendien kan de gemeente een eigen bijdrage hanteren, die soms zelfs zo hoog is als de werkelijke kosten. 

Optie 3: Blijverslening

Deze subsidieregeling wordt door gemeenten aangeboden aan mensen die hun huisaanpassing zélf willen of kunnen financieren, maar daarvoor wel een lening of hypotheek nodig hebben. Via de blijverslening kan de gemeente helpen tegen gunstige voorwaarden. ANBO pleit ervoor dat meer gemeenten een blijverslening aanbieden, want nu is deze nog niet voor iedereen beschikbaar.

Optie 4: Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een persoonlijke lening, die ingezet kan worden voor verbouwing. Ook dit is helaas niet voor iedereen weggelegd: voor 75-plussers is een consumptief krediet niet aan de orde. De rente is vaak hoger, maar de termijn veel korter en er kan vervroegd worden afgelost.

Hulpfonds

Lukt het niet met de gemeente, en heeft u noch het inkomen noch het vermogen om zelf voorzieningen te treffen? Het ANBO Hulpfonds kan helpen! Het fonds is opgericht om kleine aanpassingen te financieren. 

Lees alles in ANBO Magazine 5

Naar overzicht
Wonen