17 juli 2013

Belastingmeevaller bij erven serviceflat

Mensen die een serviceflat erven van hun ouders kunnen voor de erfbelasting in sommige gevallen rekenen op een voordeel. De waarde op de dag van overlijden die moet worden opgegeven aan de Belastingdienst is niet langer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt. Die is meestal aanzienlijk lager, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Aldus staatssecretaris Frans Weekers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onverkoopbaar

Serviceflats zijn vanwege de crisis vaak onverkoopbaar. Vooral ook vanwege de extra servicekosten die maandelijks betaald moeten worden. De maatregel geldt alleen als de marktwaarde minimaal 30 procent afwijkt van de WOZ-waarde.

Sympathiek

ANBO-directeur Liane den Haan vindt de maatregel sympathiek. "Maar het is ook wel raar om alleen voor dit probleem op de woningmarkt een oplossing te geven. Een vergelijking met de vermogensinkomensbijtelling bij de eigen bijdrage AWBZ/Wmo ligt voor de hand. Daar zouden mensen ook gebaat zijn bij een lagere waardering van de waarde van de woning. Voor die mensen is het probleem veel meer manifest; zij worden maand in maand uit geconfronteerd met de hogere eigen bijdrage. Het voorstel van Weekers heeft betrekking op een eenmalige situatie, namelijk de vaststelling van de verschuldigde erfbelasting. Dat komt niet iedere maand terug. Samenvattend, als de staatssecretaris voor een bepaalde situatie een uitzondering maakt, zou het voor de hand liggen om dat ook te doen voor situaties die voor de belanghebbenden nijpender zijn.”

De maatregel gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.