21 februari 2012

AOW vanaf verjaardag "kruideniersmentaliteit"

Vanaf 1 april gaat het AOW-pensioen in op de dag waarop iemand 65 jaar wordt. Een maatregel die het huidige kabinet al in het regeerakkoord van oktober 2010 aangekondigde. Tot 1 april gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand die leeftijd bereikt. De ANBO Raadslijn krijgt daarover afgelopen dagen veel telefoontjes en e-mails. Aanleiding is de uitzending van 20 februari TROS Radar.

Kruideniersmentaliteit
Ondanks onze intensieve lobby is het niet gelukt om dit plan tegen te houden: een meerderheid van de Tweede Kamer is het met de maatregel eens. Aanleiding van de maatregel is ingegeven door bezuinigingen. In dat licht bezien getuigt dit van een kruideniersmentaliteit, want de totale besparing is 65 miljoen euro in deze kabinetsperiode, tegenover 18 miljard aan AOW-uitgaven per jaar. Omdat als gevolg van de wijziging een aantal sociale verzekeringsuitkeringen, die nu op de eerste van de maand stoppen, langer doorlopen én de uitvoeringskosten zullen toenemen, hebben wij onze twijfel uitgesproken of de ingeboekte bezuiniging eigenlijk wel realistisch is. Voor een aantal gevallen waar mensen in een uitkeringssituatie zitten, wil de minister inmiddels kijken naar een oplossing.

Andere bezuinigingen
Strikt genomen is het natuurlijk altijd een beetje raar geweest om de AOW al te laten ingaan op een datum dat de meeste mensen die ervoor in aanmerking komen nog geen 65 jaar waren. Daar is toen echter op goede gronden voor gekozen; om dat voor een beperkte bezuiniging overhoop te gooien, vindt ANBO niet de juiste weg. Er zijn naar onze mening veel meer mogelijkheden om te bezuinigen. Bijvoorbeeld de AOW geheel uit de algemene middelen laten financierenen door objectieve criteria voor samenwonen  te ontwikkelen, zodat peperdure (en onnodig belastende) huisbezoeken van sociaal rechercheurs niet meer nodig zijn.

Gevolgen beperkt
Het is uiteraard vervelend als iemand er rekening mee houdt dat de eerste AOW-uitkering volledig is, terwijl dat door de wetswijziging niet het geval is. Maar in het algemeen zijn de gevolgen beperkt. Mensen van wie het inkomen stopt op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar worden, ondervinden nadeel van deze wijziging. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering, waarvoor de minister zoals aangegeven een oplossing zoekt. Een andere groep met mogelijk nadeel zijn mensen met een prepensioen/VUT, die op de eerste van de maand omgezet wordt in een ouderdomspensioen. Als het ouderdomspensioen een stuk lager is dan het prepensioen/VUT, is er ten opzichte van de huidige situatie ook een nadeel.