31 mei 2016

ANBO Magazine over financiële uitbuiting

Mantelzorgers kunnen, bedoeld of onbedoeld, de fout in gaan. Nu we steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, vaak met de hulp van mantelzorgers, is het zaak hier extra alert op te zijn. Mantelzorg die uit de hand loopt noemen we ‘ontspoorde mantelzorg’ en het kent verschillende vormen. Er is psychisch of lichamelijk misbruik, maar ook financiële uitbuiting valt onder ontspoorde mantelzorg. ANBO Magazine #4 neemt die laatste categorie onder de loep.

Jaarlijks 30.000 slachtoffers

We vermoeden dat in Nederland jaarlijks zo’n 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financiële uitbuiting. Doordat bijvoorbeeld degene die de boodschappen doet, regelmatig wat extra pint voor zichzelf. Bij het opruimen worden sieraden meegenomen. Of er worden zonder overleg spullen verkocht of juist gekocht. Soms worden mensen zelfs gedwongen hun testament of wilsbeschikking te wijzigen. Veel senioren die weten of vermoeden dat dit gebeurt, praten er liever niet over. Uit angst, uit schaamte, of omdat ze afhankelijk zijn van hun mantelzorgers. Om te voorkomen dat het zover komt, is het verstandig om geldzaken tijdig te organiseren op een manier die u zelf wilt. Ook met het oog op het moment dat u dit zelf niet meer (helemaal) kunt. Zo houdt u de regie.

Wat doet ANBO?

ANBO heeft een checklist opgesteld waarmee u inzicht kunt krijgen in uw financiële huishouding. De vragenlijst besteedt extra aandacht aan het voorkomen van uitbuiting: hebt u uw financiën zo geregeld dat de kans op misbruik zo klein mogelijk is? Uw antwoorden laten op een overzichtelijke manier zien welke zaken u al goed hebt geregeld, en welke verbeterpunten er zijn. Op basis daarvan kunt u, al dan niet in overleg met uw naasten, de bank of een notaris, besluiten of u meer wilt vastleggen om het risico op financiële uitbuiting te verkleinen. De checklist is te downloaden via www.anbo.nl/raad-daad.

Ook organiseert ANBO voorlichtingsbijeenkomsten. Speciaal opgeleide voorlichters maken mensen bewust van risico’s op het gebied van financiën. Onze voorlichters komen op verzoek van- bijvoorbeeld van geïnteresseerden of gemeenten. Via de lokale huis-aan-huisbladen weet u of de voorlichting bij u in de buurt is. Meer weten of voorlichting organiseren? Vraag ernaar bij uw regiokantoor of bel de Ledenservice.

Lees hier het hele artikel dat in ANBO Magazine #4 staat.