27 juni 2019

ANBO doet voorstel voor vereenvoudiging belastingstelsel

Vandaag, donderdag 27 juni, vergadert de commissie Financiën van de Tweede Kamer over de toekomst van het Nederlandse belastingstelsel. ANBO heeft de leden van de Tweede Kamer vorige week een brief geschreven over drie punten die belangrijk zijn voor onze achterban:

  • Vereenvoudiging van de inkomstenbelasting
  • Vereenvoudiging in de uitvoering van de toeslagen
  • Belastingheffing over vermogen (spaargeld)

In de brief aan de Tweede Kamer doet ANBO een voorstel op welke manier het belastingstelsel op punten eenvoudiger kan en hoe er een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

“We horen al flink wat jaren vanuit het Haagse dat er een nieuw belastingstelsel moet komen,” stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Tot-nu-toe hebben meerdere kabinetten echter geen knoop doorgehakt. De aanpassingen die zijn gedaan, waren marginaal.”

Stelsel inkomstenbelasting kan simpeler

De structuur van de heffing van inkomstenbelasting is sinds de invoering van het huidige stelsel in 2001, niet veranderd. Kenmerkend voor de structuur is het schijventarief. Dat houdt in dat het tarief van de te betalen belasting progressief stijgt naarmate het inkomen hoger wordt. Bij lage inkomsten wordt weinig of soms zelfs geen inkomstenbelasting geheven, bij hoge inkomsten kan het tarief oplopen tot 51,75%.

Liane Den Haan: “Deze structuur maakt het voor de overheid mogelijk om via het belastingstelsel de koopkracht te beïnvloeden. Alleen hebben mensen met weinig inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW, hier helemaal niets aan. Die betalen namelijk geen inkomstenbelasting. Wij vinden dat er een vereenvoudiging van het stelsel nodig is waarbij mensen met een laag inkomen worden beschermd.”

Ook toeslagen kunnen eenvoudiger

ANBO vindt de uitvoering van de toeslagen ingewikkeld. Bijvoorbeeld bij zorg- en huurtoeslag. En dat is helemaal niet nodig.

Nu is het zo dat je een toeslag aanvraagt. De Dienst Toeslagen verleent dan een voorlopige toeslag. Na afloop van het betreffende jaar stelt de Dienst Toeslagen de toeslag definitief vast. De voorlopige toeslag wordt dan verrekend. “Mensen krijgen op die manier minimaal twee keer over dezelfde toeslag een beschikking. Bovendien vindt verrekening plaats, omdat de voorlopige toeslag bijna nooit overeenkomst met de definitieve,” aldus Den Haan. “Dat is niet alleen verwarrend voor veel mensen, maar het kost ook veel geld. Wij hebben een aanpak voorgesteld aan de Tweede Kamer die een forse besparing kan opleveren.”

Vermogensrendementsheffing

De belasting over spaargeld dateert ook uit 2001. Niet meer van deze tijd dus. Ook hiervoor heeft ANBO een realistisch en acceptabel alternatief aan de Tweede Kamer voorgesteld.

Vervolg

ANBO volgt het Kamerdebat en de ontwikkelingen op dit gebied op de voet en houdt u daar uiteraard van op de hoogte.

Klik hier onze brief aan de Tweede Kamer

Naar overzicht
Inkomen