26 april 2012

ANBO blij met terugkeer PGB

ANBO, de grootste belangenbehartiger voor senioren, is blij dat de bezuiniging op het persoonsgebonden budget (PGB) van tafel is. De zogeheten Kunduz-coalitie sloot vanmiddag een nieuw akkoord. ANBO-directeur Liane den Haan: "Eigen regie is cruciaal voor mensen die zorg nodig hebben. Het afschaffen van de PGB's staat lijnrecht tegenover het beleid en de maatschappelijke wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning." ANBO zal de uitwerking van de extra bezuiniging van één miljard euro op de zorg kritisch volgen, maar stelt dat het terugdraaien van de negen-euro-per-recept-regel de zorg en de patiënten sterk ten goede komt.

Blijf af van pensioenakkoord

Tornen aan het pensioenakkoord is echter onacceptabel. ANBO gaat ervan uit dat het onmogelijk is om de wetgeving zó te wijzigen dat de AOW-leeftijd al per 2013 omhoog gaat. Ook is het maar de vraag of het technisch uitgevoerd kan worden. Met het pensioenakkoord was een broos evenwicht bereikt, dat de koopkrachtgevolgen zo veel mogelijk eerlijk verdeelde over de generaties. Deze wens tot versnelde invoering kan dat evenwicht weer verstoren. AOW'ers hebben nauwelijks nog mogelijkheden om hun inkomen te beïnvloeden en zo blijven zij afhankelijk van extra AOW-toeslagen. ANBO zal zich hard maken voor compenserende inkomensmaatregelen voor deze groep, als deze maatregel toch zal worden uitgevoerd.

Complimenten 

ANBO gaat het akkoord analyseren zodra er meer duidelijk is. Ook zonder het akkoord gelezen te hebben maakt ANBO de onderhandelaars complimenten over de snelheid waarmee het bezuingingspakket tot stand gekomen is. "Nederland is toe aan financiële stabiliteit, dat is het beste voor alle generaties", aldus Den Haan.  

Naar overzicht
Gezondheid